5697 resultaten


ID: 81031 | Bouwkundig element

Wegkapel

Stedestraat zonder nummer (Zwevegem)
Stedestraat z.nr./ Otegemstraat. Wegkapel opgetrokken tussen 1814-1830. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond; pannen zadeldak. Puntgevel met rondbogige muuropening onder druiplijstje, geflankeerd door twee pilastertjes. IJzeren hek. Bekronend betonnen kruis. Met schijnvoegen bepleisterd en beschilderd interieur. Christus aan het kruis. 18de-eeuws houten gepolychromeerd beeld. DEGRAN


ID: 81111 | Bouwkundig element

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw onbevlekt ontvangen

Stijn Streuvelsstraat 43 (Zwevegem)
Stijn Streuvelsstraat nr. 43. Kapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw onbevlekt ontvangen, opgetrokken ca. 1860 als rustplaats van de processie.Bedehuis met rechthoekige plattegrond, rode baksteen met veelvuldig gebruik van zwarte sierbaksteen. Puntgevel doorbroken door verdiepte rondbogige deuropening geflankeerd door lisenen. IJzeren hekwerk, figuratief glas-in-loodvenster in boogveld. Zijgevels


ID: 81109 | Bouwkundig element

Aan de straat gelegen hoeve

Stijn Streuvelsstraat 9 (Zwevegem)
Aan de straat gelegen hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. Het woonhuis en de schuur staan reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Hoeve bestaande uit bestanddelen van rode baksteen met pannen zadeldaken, woonhuis met vernieuwd parement. Semi-gesloten opstelling rond een gekasseid erf.


ID: 81366 | Bouwkundig element

Bedehuisje toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Stijn Streuvelsstraat zonder nummer (Zwevegem)
Stijn Streuvelsstraat z.nr., tegenover nr. 28. Dieper in gelegen bedehuisje toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Halle (cf. beeld op altaar), uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Kapel met rechthoekige plattegrond, gewitte bakstenen puntgevel doorbroken door rondbogige deuropening met ijzeren hek. Nis met beeld van de H. Antonius in geveltop. DEGRANDE V., Inventaris kapellen West-Vla


ID: 81228 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Tiegemstraat 11 (Zwevegem)
Tiegemstraat nr. 11/ Tempelstraat. Hoeve met losstaande bestanddelen, in U-vorm opgesteld rond een gebetonneerd erf. Hoeve in kern van 1736, thans met 19de-eeuws uitzicht. Met herkenbare configuratie als "Ferme Benoit" reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).Thans, hoeve met vernieuwd woonhuis ten noordwesten, schuur ten noordoosten en stalvleugel ten zuidwes


ID: 81350 | Bouwkundig element

Hoeve

Tontestraat 6 (Zwevegem)
Tontestraat nr. 6. Sterk verbouwde hoeve, die in kern teruggaat tot de 18de eeuw. Site aangeduid in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "<italic>t'goet te Grandval</italic>": omwalde hoeve met gesloten opstelling met woonhuis in het noorden en poortgebouw in het zuiden; boomgaard ten oosten; lange beboombe erfoprit ten westen. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) vermeld al


ID: 81113 | Bouwkundig element

Aan de straat gelegen hoeve

Truweelstraat 9 (Zwevegem)
Truweelstraat nr. 9. Aan de straat gelegen hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. De site is reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846), twee volumes zijn herkenbaar.Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen van al dan niet gewitte baksteen onder pannen zadeldaken, bekiezeld erf. Zuidelijke erftoegang gemarkeerd door bakstenen pijlers en ijzeren hek. Ten noorden het woonhuis van


ID: 81112 | Bouwkundig element

Lage woning en naastgelegen wegkapel

Truweelstraat zonder nummer (Zwevegem)
Truweelstraat nr. 3. In oorsprong dubbelhuis (cf. toegemaakte deuropening) uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lage woning met lijstgevel van gewitte baksteen op gepikte plint en met aflijnende getrapte fries. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk, de luiken zijn verwijderd.Naastgelegen eenvoudige wegkapel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, toegewijd aan O.-L.-Vrouw. G


ID: 81230 | Bouwkundig element

Heilig Hartkapel van 1884

Veldstraat zonder nummer (Zwevegem)
Veldstraat bij nr. 2. H. Hartkapel van "1884" cf. weergave datum op sluitsteen. Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, puntgevel van witbeschilderde baksteen. Zijgevels verfraaid door aflijnende fries. Rondbogige muuropening geflankeerd door lisenen. Bewaard ijzeren hekwerk met bovenlicht.Interieur met spitsboognisjes, bewaard vloertje van zwarte en witte cementtegels. Beelden van het H.


ID: 81369 | Bouwkundig element

Hoeve

Vierkeerstraat 16 (Zwevegem)
Vierkeerstraat nr. 16. Aan de straat gelegen voormalige hoeve, thans deels uitgebaat als taverne z.g. "'T BOERDERIETJE". Site met oude kern cf. aanduiding op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) staat het woonhuis, de stalvleugel en een derde volume aan de straat weergegeven.Hoeve met 19de-eeuws uitzicht bestaande uit bestanddelen van rode bakste