5739 resultaten


ID: 80933 | Bouwkundig element

Wegkapel

Kortrijkstraat zonder nummer (Zwevegem)
Wegkapel uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen bedehuisje op rechthoekige plattegrond met zadeldak. Puntgevel met beglaasde muurnis met Maria met kind. Muurplaat met opschrift.


ID: 80943 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Kreupelstraat 13 (Zwevegem)
Historische hoeve gelegen ten noorden van de Kasteelbeek. Site al weergegeven einde 18de eeuw als omwalde hoeve met losse bestanddelen en kapelletje. In 1864 afgebroken en heropgebouwd. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom verhard erf. Erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Tegenover de hoeve, kleine wegkapel van 1924, beschaduwd door linde en wilde kastanje. Eenvoudig bakstenen kapelletje op rechthoekige plattegrond met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld.


ID: 80942 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kreupelstraat 2A (Zwevegem)
Onze-Lieve-Vrouwkapel gebouwd in 1871 en gelegen bij erfoprit van sterk verbouwde hoeve. Witgeschilderde bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond met zadeldak.


ID: 80945 | Bouwkundig element

Dieper in gelegen hoeve

Kwadepoelstraat 43E (Zwevegem)
Dieper in gelegen hoeve, al aangegeven op de Atlas der Buurtwegen circa 1846 met grosso modo gelijke opstelling. Losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekiezeld erf. Noordelijke gemarkeerde oprit met 19de-eeuwse kleine wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met witgeschilderd bakstenen parement.


ID: 81084 | Bouwkundig element

L-vormige hoeve

Kwadestraat 19 (Zwevegem)
Kwadestraat nr. 19. Aan de straat gelegen hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw bestaande uit bakstenen bestanddelen onder zadeldaken, in L-vorm opgesteld.Ten noorden, woonhuis van zeven traveeën, licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk en dievenstaven. Schuur ten oosten getypeerd door heiligennis in zuidelijke zijpuntgevel.


ID: 81082 | Bouwkundig element

Hoeve Ter Hoogmolen

Kwadestraat 5 (Zwevegem)
Kwadestraat nr. 5. Aan de straat gelegen hoeve z.g. "TER HOOGMOLEN", uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hoeve staat niet weergegeven op oude kaarten.Hoeve bestaande uit bestanddelen van rode baksteen onder pannen zadeldaken. U-vormige opstelling rond verhard erf. Oostelijke erftoegang, ten noorden het woonhuis van zeven traveeën en twee poorttraveeën, tevens venstertravee onder voorm


ID: 81083 | Bouwkundig element

Dorpswoning met heiligennisje

Kwadestraat 7 (Zwevegem)
Kwadestraat nr. 7. Dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rode baksteenbouw onder pannen zadeldak doorbroken door vernieuwde dakkapellen. Typerend heiligennisje met omlijsting van zwarte baksteen. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk.


ID: 81158 | Bouwkundig element

Historische hoeve Moenhage

Moenhage 10 (Zwevegem)
Historische hoeve "Moenha(e)ge". Site aangegeven met twee volumes op een kaart uit het landboek van Moen (1760), tevens aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en met herkenbare configuratie weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht.


ID: 81123 | Bouwkundig element

Kapel toegewijd aan Heilige Antonius

Moenhage zonder nummer (Zwevegem)
Moenhage z.nr. Kapel toegewijd aan H. Antonius van 1945 cf. gevelsteen. Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, puntgevel van rode baksteen doorbroken door rondbogige muuropening. Opschrift "HEILIGEN ANTONIUS BID VOOR ONS". Metalen venster met offerblokje.


ID: 81164 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van vijf arbeiderswoningen

Moense Beekstraat 1-3, 7-11 (Zwevegem)
Eenheidsbebouwing bestaande uit vijf, dieper in gelegen lage arbeiderswoningen. Oorspronkelijk zes woningen, nr. 5 werd afgebroken en vervangen door een burgerwoning met twee bouwlagen uit het interbellum.Samenstel van vier dubbelhuizen en één enkelhuis (nr. 11).