5733 resultaten


ID: 81228 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Tiegemstraat 11 (Zwevegem)
Tiegemstraat nr. 11/ Tempelstraat. Hoeve met losstaande bestanddelen, in U-vorm opgesteld rond een gebetonneerd erf. Hoeve in kern van 1736, thans met 19de-eeuws uitzicht. Met herkenbare configuratie als "Ferme Benoit" reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).Thans, hoeve met vernieuwd woonhuis ten noordwesten, schuur ten noordoosten en stalvleugel ten zuidwes


ID: 81350 | Bouwkundig element

Hoeve

Tontestraat 6 (Zwevegem)
Tontestraat nr. 6. Sterk verbouwde hoeve, die in kern teruggaat tot de 18de eeuw. Site aangeduid in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "<italic>t'goet te Grandval</italic>": omwalde hoeve met gesloten opstelling met woonhuis in het noorden en poortgebouw in het zuiden; boomgaard ten oosten; lange beboombe erfoprit ten westen. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) vermeld al


ID: 81113 | Bouwkundig element

Aan de straat gelegen hoeve

Truweelstraat 9 (Zwevegem)
Truweelstraat nr. 9. Aan de straat gelegen hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. De site is reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846), twee volumes zijn herkenbaar.Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen van al dan niet gewitte baksteen onder pannen zadeldaken, bekiezeld erf. Zuidelijke erftoegang gemarkeerd door bakstenen pijlers en ijzeren hek. Ten noorden het woonhuis van


ID: 81112 | Bouwkundig element

Lage woning en naastgelegen wegkapel

Truweelstraat zonder nummer (Zwevegem)
Truweelstraat nr. 3. In oorsprong dubbelhuis (cf. toegemaakte deuropening) uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lage woning met lijstgevel van gewitte baksteen op gepikte plint en met aflijnende getrapte fries. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk, de luiken zijn verwijderd.Naastgelegen eenvoudige wegkapel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, toegewijd aan O.-L.-Vrouw. G


ID: 81230 | Bouwkundig element

Heilig Hartkapel van 1884

Veldstraat zonder nummer (Zwevegem)
Veldstraat bij nr. 2. H. Hartkapel van "1884" cf. weergave datum op sluitsteen. Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, puntgevel van witbeschilderde baksteen. Zijgevels verfraaid door aflijnende fries. Rondbogige muuropening geflankeerd door lisenen. Bewaard ijzeren hekwerk met bovenlicht.Interieur met spitsboognisjes, bewaard vloertje van zwarte en witte cementtegels. Beelden van het H.


ID: 81369 | Bouwkundig element

Hoeve

Vierkeerstraat 16 (Zwevegem)
Vierkeerstraat nr. 16. Aan de straat gelegen voormalige hoeve, thans deels uitgebaat als taverne z.g. "'T BOERDERIETJE". Site met oude kern cf. aanduiding op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) staat het woonhuis, de stalvleugel en een derde volume aan de straat weergegeven.Hoeve met 19de-eeuws uitzicht bestaande uit bestanddelen van rode bakste


ID: 81121 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Vierkeerstraat 166 (Zwevegem)
Vierkeerstraat nr. 166. Aan de straat gelegen historische hoeve cf. aanduiding van de site op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778). Met herkenbare configuratie reeds afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). Thans hoeve met 19de-eeuws uitzicht, bestaande uit losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rond een verhard erf. Kapel, gelegen op de hoek met


ID: 81116 | Bouwkundig element

Dieper in gelegen historische hoeve

Vierkeerstraat 54 (Zwevegem)
Vierkeerstraat nr. 54. Dieper in gelegen historische hoeve bestaande uit bestanddelen van rode baksteen onder zadeldaken (pannen, golfplaten en eterniet), semi-gesloten opstelling gegroepeerd rond een deels onverhard en deels gekasseid erf. De hoeve is vermoedelijk weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) worden woonhuis, schuur en de stalvleugel t


ID: 81117 | Bouwkundig element

Hoeve

Vierkeerstraat 66 (Zwevegem)
Vierkeerstraat nr. 66. Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht. Geheel bestaande uit bakstenen bestanddelen (gewitte erfgevels) onder pannen zadeldaken; gesloten opstelling rond een deels gekasseid - deels gebetonneerd erf. Herkenbare configuratie op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). Tevens enkele nutsgebouwen buiten het erf gelegen, deze staan niet weergegeven op de kaart.We


ID: 81352 | Bouwkundig element

Wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste

Vinkestraat zonder nummer (Zwevegem)
Vinkestraat z.nr./ Driesstraat. Wegkapel gewijd aan O.-L.-Vrouw ter Ruste, heropgebouwd in 1991, nadat ze verwoest was door een aanrijding. Kapel reeds aangeduid in het landboek van Sint-Denijs-Doornikse (1779). Volume weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846 ). Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen en beschaduwd door linde. Puntgevel met rondbogige muurop