5697 resultaten


ID: 34779 | Bouwkundig element

Kantschool van Sint-Maria-Aalter

Wingenestraat zonder nummer (Aalter)
Voormalige kantschool van Sint-Maria-Aalter, gesticht in 1847. Huidig schoolgebouwtje opgericht in 1860. Gelegen achter de kerk, toegankelijk via een poortje in de kerkhofmuur. Bleef bestaan als kantschool tot in de 20ste eeuw.


ID: 34785 | Bouwkundig element

Woestijnegoed

Woestijne 25 (Aalter)
Gelegen op de noordkant van de Brugse Vaart, voorheen de Durme of de Hoge Kale. Kern van het foncier van de heerlijkheid van het Land van de Woestijne, daterend van kort voor 1200. Een hof of versterkte woning op de woestenij van Aalter werd reeds vermeld in 1187 in een "gros brief".


ID: 135002 | Landschappelijk geheel

Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter

Aarschot, Gelrode (Aarschot), Betekom (Begijnendijk), Rotselaar, Werchter (Rotselaar), Tremelo (Tremelo)
De Demervallei van Aarschot tot Werchter is een belangrijk open ruimtegebied van Vlaanderen. Binnen de vallei zijn vele kleine reliëfverschillen die gevormd zijn in de historische riviervallei. Ook zijn er verschillende zandige opduikingen waar reeds in de steentijd bewoning was en waar op enkele plaatsen hoeves en later kastelen zich op vestigden: hoeve Nieuwland, Kasteel Nieuwland, Kasteel van Rivieren, Rega’s hof en het Bruggenhof. Ten zuiden van de vallei liggen enkele ijzerzandsteenheuvels.


ID: 135004 | Landschappelijk geheel

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
De ankerplaats omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen in de ankerplaats. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De getuigenheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.


ID: 214108 | Bouwkundig element

Mariagrot

Bergstraat zonder nummer (Aarschot)
Mariagrot gelegen op de zuidhelling van de Eikelberg in het als landschap beschermde natuurgebied De Eikelberg. De grot werd opgericht in 1954 door de Kristelijke Werknemers Beweging.


ID: 41465 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw

Diestsesteenweg zonder nummer (Aarschot)
Klein rechthoekig gebouwtje van gekalkte ijzerzandsteen, gelegen tussen moerbeibomen; mooi kleurrijk beschilderd opschrift van 1755.


ID: 213141 | Bouwkundig element

Craenenskapel

Franseliniestraat zonder nummer (Aarschot)
Op de hoek van de Craenenskapelstraat en de Franse Liniestraat gelegen wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.


ID: 41434 | Bouwkundig element

Sint-Rochustoren

Grote Markt 1 (Aarschot)
Huidig politiebureau; enig overblijfsel van de voormalige lakenhal. Laatgotische toren opgetrokken uit ijzerzandsteen in groot en regelmatig verband. Grondig gerestaureerd.


ID: 213161 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Bijstand

Hoevedreef zonder nummer (Aarschot)
Aan wandelpad middenin drassige velden gelegen Onze-Lieve-Vrouwkapel.


ID: 213146 | Bouwkundig element

Klooster met schoolgebouwen

Langdorpsesteenweg 337-339 (Aarschot)
Gebouwen op grosso modo L-vormig plattegrond met ten noordoosten het vroegere kloostergebouw en aansluitend ten zuidwesten de schoolgebouwen.