389 resultaten


ID: 348 | Bouwkundig element

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Dokter De Cockstraat 1 (Aalst)
Kasteelhoeve gelegen in een bebost landschap langs een dreef met bomen. U-vormig gegroepeerde losstaande gebouwen, gekasseide weg en koer, voortuin met bakhuisje.


ID: 349 | Bouwkundig element

Domein Kasteel van Gijzegem

Dokter De Cockstraat 3 (Aalst)
Van het in 1954 gesloopte kasteel van Gijzegem resten nog de rechthoekige omwalling, de 17de-eeuwse poortgebouwen aan de ingang met de inrijpoort en brug. Ten zuidwesten bevindt zich de kasteelhoeve.


ID: 498 | Bouwkundig element

Kasteel van Regelsbrugge

Kwalestraat 119 (Aalst)
Het huidige kasteel opgetrokken in neotraditionele stijl naar ontwerp van architect Van Overstraeten uit Ieper in 1935 heeft zijn twee oudere hoektorens behouden. Het neerhof, een witgekalkte gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ligt op grondgebied Aalst.


ID: 481 | Bouwkundig element

Kasteelhoeve

Opwijkse steenweg 21 (Aalst)
Kasteelhoeve gelegen ten zuidwesten van het kasteel. U-vormig gebouw van één verdieping (tweede en derde kwart van de 18de eeuw) onder gebogen zadeldaken op beschilderde voluutvormige daklijstbalkjes.


ID: 278 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Terlinden

Raffelgemstraat 8, Terlindendreef 9 (Aalst)
Het kasteeldomein Terlinden bestaat uit een U-vormig kasteel met hoofdgebouw uit 1913 en 18de-eeuwse zijvleugels, volledig omgeven door een gracht en toegankelijk via een achtzijdig poortgebouw en twee bruggen. Buiten de omwalling bevinden zich in het landschappelijk ingericht park diverse aanhorigheden waaronder een oranjerie, stallingen en een kasteelhoeve.


ID: 247 | Bouwkundig element

Hoezebeekhoeve

Sint Jobstraat 290 (Aalst)
Grote hoeve met witgekalkte gebouwen onder pannen zadeldaken blijkbaar daterend uit de 19de eeuw. Voornamelijk belangrijk omwille van zijn omvangrijk volume en gesloten straat- en veldgevels afgelijnd door getrapte fries.


ID: 34989 | Bouwkundig element

Kasteeltje Goed te Landschoot met omwald neerhof

Artemeersstraat 9 (Aalter)
Voormalig omwald kasteeltje met omwald neerhof. Reeds vermeld in 1455. Midden 17de eeuw leen bestaande uit "eene motte, wallen ende nederhof wel betemmert met een casteelken, huys, schuere ende stallen".


ID: 34566 | Bouwkundig element

Kasteel De Wallekens

Bellemstraat 165 (Aalter)
Omgracht goed met grote tuin en woonhuis gebouwd op een motte, naar verluidt in 1552. Deze percelen met woonhuis en neerhof zouden onder geen enkele heerlijkheid gelegen hebben.


ID: 34828 | Bouwkundig element

Kasteelhoeve bij Kasteel van Bellem

Mariahovelaan 6 (Aalter)
Kasteelhoeve, opgetrokken in tweede kwart 19de eeuw, na de heropbouw van het kasteel in 1815. Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in U-vorm rondom begraasd erf.


ID: 34851 | Bouwkundig element

Bijgebouwen kasteelsite Stuivenberge

Stuivenberg 1-7 (Aalter)
Gebouwtjes gegroepeerd rondom een begraasd erf, afgesloten door een gietijzeren hek. Naar verluidt opgetrokken circa 1840 samen met het nu verdwenen kasteel Stuivenberge als neerhof en woningen voor jachtopziener en koetsier.