6 resultaten


ID: 10761 | Bouwkundig element

Kerktoren parochiekerk Sint-Laurentius

Wilmarsstraat zonder nummer (Antwerpen)
De toren is het enige overblijfsel van de Sint-Laurentiuskerk van het voormalige polderdorp Wilmarsdonk. De toren in gotische stijl dateert uit de 15de eeuw.


ID: 135128 | Landschappelijk geheel

Polders nabij Dudzele

Dudzele, Koolkerke (Brugge), Damme (Damme)
Deze ankerplaats ligt quasi volledig in het zogenaamd oudland-poldergebied en toont nog het typische grondgebruik gerelateerd aan de fysische structuur van kreekruggronden en komgronden. In het uiterste noordoosten van de ankerplaats ligt een stuk in het zogenaamd middelland-poldergebied. Op de drogere kreekruggronden treft men nog (vooral) akkerland aan. hierop komen ook de verspreide bebouwing en de wegen voor. Hier en daar liggen enkele hoogstamboomgaarden bij de hoeves. De komgronden zijn van oudsher grasland en vertonen microreliëf. Tussen de onregelmatige weilandpercelen zijn talrijke grachtjes aanwezig. Het grasland heeft een belangrijke floristische en faunistische waarde. De dorpskern van Dudzele is opgenomen in de ankerplaats.


ID: 58784 | Bouwkundig element

Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk

Pastoor Opdedrinckplein zonder nummer (Knokke-Heist)
Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk. Beschermd als monument bij K.B. van 25.03.1938. Eerste vermelding van een Sint-Katharinakapel in 1227, officiële oprichting van de parochie "Sint-Catharine-ten-Cnocke" in 1253, hierbij wordt de kapel wellicht verheven tot doopkerk of parochiekerk.


ID: 13540 | Bouwkundig element

Toren van de Sint-Laurentiuskerk

Antwerpsesteenweg zonder nummer (Malle)
Alleenstaande toren van de oude Sint-Laurentiuskerk die op 25 juli 1967 verwoest werd door een tornado. De toren werd in 1683 herbouwd na een brand.


ID: 300085 | Landschappelijk element

Parkgebied langs de Dijle

Brugstraat, Dijleberg (Mechelen)
Het parkgebied tussen de dorpskern van Muizen en de Dijle werd vermoedelijk aangelegd tussen 1859 en 1903 bij het verdwenen kasteel Estricx. Het park bevat een monumentaal bomenbestand.


ID: 1663 | Bouwkundig element

Toren oude parochiekerk Sint-Lambertus

Muizen-Dorp zonder nummer (Mechelen)
Zwaar verankerde rechthoekige toren van zandsteen, iets verbredend naar het westen, onder leien naaldspits.