24 resultaten


ID: 135158 | Landschappelijk geheel

Tiegemberg met Sint-Arnolduspark, Hellebos en omgeving

Ingooigem, Tiegem (Anzegem)
Deze ankerplaats omvat een deel van de kamlijn van het Schelde-Leie-interfluvium met de Tiegemberg, het Sint-Arnolduspark en het Hellebos en omgevend landbouwgebied. Langs de hellingen zijn heel wat dalhoofden en bronnen aanwezig. De dalhoofden zijn sterk ingesneden en hebben taluds langs de valleigrenzen. Vaak liggen de valleien onder weiland met perceelsrandbegroeiing (zoals knotbomen en opgaande bomen) of onder loofbos. De loofbossen herbergen een rijke voorjaarsflora.


ID: 134538 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Pastorijstraat 49 (Beringen)
Pastorietuin van rond 1900 ten zuiden van de oudere pasto­rie, bestaande uit een grasveld met bomenrand, hoge bomen en een kerkwegel.


ID: 307732 | Landschappelijk element

Processieweg

Processieweg (Bierbeek)
Ten westen van de parochiekerk Sint-Hilarius start een voetweg die de oever van de Mollendaalbeek volgt. De voetweg is ook gekend als Kalverweg en is aangelegd met rechthoekige kasseien in onder andere Tiense kwartsiet in halfsteensverband. Het vervolg van de voetweg is een onverhard pad dat verder parallel loopt met de Mollendaalbeek en een historsiche kerkweg vormt.


ID: 307635 | Landschappelijk element

Kasseiweg Speelpleinstraat

Speelpleinstraat zonder nummer (Bierbeek)
De Speelpleinstraat takt af van de Oude Geldenaaksebaan en loopt tot in het centrum van Bierbeek. Het eerste deel van de weg is sterk ingesneden en gekasseid tot aan de sportterreinen. Deze holle weg is aangelegd met vrij regelmatige kasseien in halfsteensverband in porfier en Tiense kwartsiet.


ID: 135400 | Landschappelijk geheel

Polders nabij Klemskerke en Vlissegem

Klemskerke, Vlissegem (De Haan)
Deze ankerplaats omvat de gave middeleeuwse kustpolders rond Klemskerke en Vlissegem met reliëfrijke zilte graslanden en talrijke sporen van ontvening, kleiontginning en vroegere bewoning. Er komen ook nog meerdere oude hoeven voor. De dorpskernen van Vlissegem en Klemskerke vormen twee typische en gaaf bewaarde middeleeuwse polderdorpen, geconcentreerd rond de kerk met omgevend kerkhof en enkele invalswegen. Daarnaast zijn er ook nog verspreide restanten van militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog. De Noordede vormt een belangrijke waterloop als historisch afwateringskanaal voor dit poldergebied én de omliggende polders ten noordwesten van Brugge. De panoramische zichten bieden weidse vergezichten.


ID: 306210 | Landschappelijk element

Opgaande zomereik als hoekboom bij kerkwegel

Alfonslaan zn (Geraardsbergen)
In de hoek van een perceel, bij een kerkwegel langs het Hof ter Linden, staat een stevig uit de kluiten gewassen opgaande zomereik. Bij het inventariseren (2018) werd een stamomtrek van 402 cm gemeten en een uitzonderlijk hoge takvrije stam gemeten van 10 meter. Het gebeurde wel meer dat hoekbomen aangeplant werden bij voetwegen. Zodoende voorkwam men dat de bocht zou worden afgesneden en dat het pad gebruikt zou worden met voertuigen en het voetpad hierbij zou verbreden. Het is moeilijk te zeggen hoe oud de zomereik is, vermoedelijk werd de boom aangeplant in de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart van ca. 1777 zijn er bomenrijen langs de straat ingetekend, het kan zijn dat de eik nog een restant is uit die periode.


ID: 306774 | Landschappelijk element

Vinkeniersweg

Vinkeniersweg zonder nummer (Geraardsbergen)
In Grimminge dorp leidt recht tegenover de parochiekerk een smalle voetweg tussen de huizen door. De Vinkeniersweg maakt een bocht naar rechts en passeert tussen achtertuintjes en de aangrenzende weilanden. De voetweg is verhard en loopt parallel met de Rijtestraat. Van op het pad is de kerktoren van Grimminge duidelijk zichtbaar. Op de Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Kerk Weg' en vormt het pad een alternatieve route naar de parochiekerk waarbij de hoofdweg werd vermeden. De huidige voetweg volgt nog hetzelfde historisch tracé als in de 19de eeuw.


ID: 135074 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ omvat de kern van Grimbergen met de norbertijnenabdij en het Prinsenbos en de ruïne van het Prinsenkasteel, de vallei van de Maalbeek met drie watermolens en verschillende Brabantse hoeves, het vliegveld van Grimbergen en het Lintbos met aansluitend het Wezenhageveld. Ook enkele kasteeldomeinen waaronder het Lintkasteel en het relict van het Domein van Borcht met aangrenzend de Senecaberg zitten in de afbakening.


ID: 133121 | Landschappelijk element

Twee kapelbomen bij Veldkantkapel

Grote Kerkvoetweg zonder nummer (Grimbergen)
De twee levensbomen zijn aangeplant langs een voetweg die het dorpscentrum verbindt met het gehucht Verbrande Brug. De beide vrij uitgegroeide kapelbomen flankeren de toegangsdeur van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel of Veldkantkapel.


ID: 133227 | Landschappelijk element

Knotbomenrij langs kerkwegel

Grote Kerkvoetweg zonder nummer, Vaartstraat zonder nummer (Grimbergen)
De knotbomenrij bevindt zich langs de perceelsgrens van een grasland en twee voetwegen. Voetweg 62 loopt noord-zuid van de Maalbeek richting Borcht, en de Grote Kerkvoetweg van Grimbergen naar Eppegem.