1037 resultaten


ID: 13 | Bouwkundig element

Capucienenklooster

Capucienenlaan 95-99, 93A-C, 95B (Aalst)
Voormalig Capucienenklooster. Neogotisch complex met Sint-Jobkerk, klooster en studiehuis, ingewijd in 1910.


ID: 42 | Bouwkundig element

Capucijnenklooster

Graanmarkt 1-3, 4 (Aalst)
Deze orde vestigde zich te Aalst in 1614; oprichting van kerk- en conventgebouwen vanaf 1616 en kerkwijding in 1623; verdrijving der religieuzen in 1797 en sekwestratie der goederen.


ID: 405 | Bouwkundig element

Klooster Sint-Vincentius à Paolo

Hoogstraat 44 (Aalst)
Complex gebouw met beboomde voor- en achtertuin, uit eind 19de eeuw.


ID: 67 | Bouwkundig element

Theresianenklooster

Louis D'Haeseleerstraat 19 (Aalst)
Na verdrijving in 1783 (Klooster Pontstraat), opnieuw gesticht in 1836 onder leiding van Pater De Smet; ongeveer ter plaatse van het in 1797 opgeheven Annonciadenklooster. Nieuw gebouw voltooid in 1865.


ID: 212 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Onderwijsstraat 1, Oude Vismarkt 13 (Aalst)
Fraai complex gelegen ten noordoosten van het stadscentrum, in de hoek gevormd door de Oude Vismarkt en de sinds 1962 gedempte Oude Dender (Burchtstraat), in nabijheid van de Sint-Martinuskerk en het huidige industrieterrein tussen Burchtstraat en Van Wambekekaai.


ID: 209 | Bouwkundig element

Klooster en school De Dames van Maria

Onderwijsstraat 2 (Aalst)
Klooster en school opgericht in 1817, door E.H. Van Crombrugghe, verschillende uitbreidingen: 1871, 1884, 1897, 1901 en 1905. Hoofdgebouw, voorheen met drie bouwlagen en dertien traveeën, in streng neoclassicistische stijl, uit de 19de eeuw: verhoogd met één bouwlaag in de 20ste eeuw.


ID: 361 | Bouwkundig element

Materniteit, school, klooster en kapel

Pachthofstraat 1 (Aalst)
Groot ensemble van gebouwen uit de 19de en en tweede helft van de 20ste eeuw, een materniteit, een meisjesschool met internaat en externaat, een normaalschool, een klooster en een kapel omvattend. Blikvanger als volume, de gebouwen zijn architecturaal weinig belangrijk.


ID: 216 | Bouwkundig element

Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7, 13-15 (Aalst)
Het Sint-Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de-eeuwse college- en klasgebouwen, een 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, een 19de-eeuwse refter met muurschilderingen uit begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen waaronder een modernistische vleugel uit 1937.


ID: 232 | Bouwkundig element

Theresianenklooster

Pontstraat 51 (Aalst)
Voormalig klooster der Theresianen. Heden Koninklijk Lyceum. Gedeelte van het voormalig klooster der Theresianen, die zich vanuit 's Hertogenbosch te Aalst vestigden in 1632.


ID: 233 | Bouwkundig element

Theresianenklooster: herberg Brussel

Pontstraat 53 (Aalst)
Voorheen deel uitmakend van het Theresianenklooster, in 1786 verkocht en ingericht als herberg "Brussel". Drielaags laatclassicistisch gebouw van zes traveeën onder zadeldak (eind 18de eeuw). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel op zandstenen hoge sokkel.