1037 resultaten


ID: 28243 | Bouwkundig element

Klooster zusters apostolinnen en Vrije Basisschool

Gotstraat 1, 1A (Wortegem-Petegem)
Klooster van de zusters apostolinnen met Vrije Basisschool. Vroegere meisjesschool, in 1902 met vier klassen, in 1927 aangepast en vergroot. Sinds 1978 gemengd. Eind jaren 1980 en in 1992-1994 door architect F. Delmulle uitgebreid.


ID: 28213 | Bouwkundig element

Frans klooster

Kortrijkstraat 56-60 (Wortegem-Petegem)
Het burgerhuis, opklimmend tot 1790, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw aangepast en uitgebreid tot klooster met pensionaat en weeshuis. Het deels door een taxushaag omgeven domein omvat onder meer de 20ste-eeuwse kloostertuin en hoogstamboomgaard.


ID: 28218 | Bouwkundig element

Klooster en school van de zusters jozefienen

Lindestraat 16 (Wortegem-Petegem)
Voormalig klooster, kapel en school van de zusters jozefienen van 1872-1879, gesticht door barones Pauline de Limnander en ingehuldigd op 18 november 1880. School in gebruik vanaf 1886. Circa 1890-1900 uitgebreid. In de Eerste Wereldoorlog beschadigd, in 1940 gedeeltelijk afgebrand en daarna hoger heropgebouwd. Uitgebreid begin jaren 1990. Vroeger schoolgebouw vervangen door nieuwbouw, thans rusthuis "De Linde" en gesubsidieerde Vrije Basisschool.


ID: 28152 | Bouwkundig element

Klooster zusters maricolen

Moregemplein 3 (Wortegem-Petegem)
Voormalig klooster, in 1859 gesticht door kasteelheer De Croeser de Berges in samenwerking met de zusters maricolen uit Brugge. Toen vierkant geheel met losse bestanddelen, begin jaren 1860 evoluerend naar L-vorm met losse bestanddelen en hoger optrekken van noordvleugel, uitbreiding in jaren 1870-1880.


ID: 28275 | Bouwkundig element

Kosterswoning

Waregemseweg 2 (Wortegem-Petegem)
Vroegere kosterswoning, dubbelhuis uit midden 19de eeuw, in 1901-1902 gedeeltelijk meisjesschooltje en woning van de zusters apostolinnen.


ID: 14480 | Bouwkundig element

School en Sint-Antoniuskapel

Nieuwmoerse Steenweg 92, 96 (Wuustwezel)
Voormalige Sint-Antoniuskapel met nonnenklooster en schooltje uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 215432 | Bouwkundig element

Klooster Clair Manoir

Leuvensesteenweg 649 (Zaventem)
Voortgaande op oude prentkaarten lag hier voorheen het landhuis van Edmond Van Sulper die overleed in 1912. In 1944 startten de zusters van 's Gravenwezel op deze plaats met het verstrekken van onderwijs.


ID: 209336 | Bouwkundig element

School en klooster

Kerkplein 4 (Zedelgem)
Op de hoek met de Sint-Laurentiusstraat. Basisschool zogenaamd "Het Dorp" en "'t Kloosterhof", laatstgenoemde in gebruik als parochiaal centrum.


ID: 209731 | Bouwkundig element

Klooster zusters van de Heilige Familie

P. Mervilliestraat 8 (Zedelgem)
Kloostergebouw met aansluitende kapel en voortuintje met calvarie. Gebouwen uit de jaren 1990. Bewaart nog enkele resten van de oorspronkelijke bouwfase, onder meer de zuidelijke zijmuur van de kapel.


ID: 209371 | Bouwkundig element

Klooster van de zusters van Heule

Pastoor Staelensstraat 3 (Zedelgem)
Gebouwd in 1953. Sinds 1875 staan in het dorp van Zedelgem de zusters van liefde uit Heule in voor het onderwijs.