1034 resultaten


ID: 75 | Bouwkundig element

Klooster der zwarte zusters

Zwarte Zustersstraat 6-8 (Aalst)
Eerste zwarte zustershuis, gelegen in dezelfde straat op het hoekpand van de vroegere Peperstraat, gesticht in 1474 door de toenmalige burgemeester Jan de Proost en zijn echtgenote A. van Steelant om pestzieken te verzorgen. Opheffing in 1796.


ID: 34548 | Bouwkundig element

Lagere school en klooster Heilige Familie

Aalterstraat 2 (Aalter)
Lagere school en klooster van de Heilige Familie. Opgericht in 1895; bouw van zusterschool en zogenaamd Huis der Heilige Familie naar ontwerp van Eerwaarde Heer P. Van Loo (Knesselare). Nieuwe Lagere School gebouwd in 1959.


ID: 34586 | Bouwkundig element

Sint-Agnesschool

Brouwerijstraat 28, 26A (Aalter)
Kloostergebouwtje met rechts aanleunende kapel en verderop recente schoolgebouwen, deels verborgen achter de afsluitingsmuur, gedateerd 1852-1952, verwijzend naar het eeuwfeest ter gelegenheid van de komst van de eerste zusters van het klooster van Sint-Vincentius à Paulo te Aalter.


ID: 33355 | Bouwkundig element

Klooster en school

Kloosterstraat 77 (Aalter)
Oprichting van het klooster door J.B. van de Woestijne d'Hansbeke in 1856. Oorspronkelijk vier vleugels gegroepeerd rondom een vierkante binnentuin met centraal in de achtervleugel de kapel. Herhaaldelijk uitbreiding en verbouwing van het complex onder meer eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw.


ID: 33405 | Bouwkundig element

Klooster van de Heilige Ursula, school en rustoord

Onderdale 1 (Aalter)
Klooster van de Heilige Ursula, vrije lagere en kleuterschool en rustoord van de zusters franciscanessen, gesticht in 1858 door J.B. van de Woestijne d'Hansbeke; gebouwd in 1859-60 naar ontwerp van architect Ceukelaere.


ID: 34976 | Bouwkundig element

School

Pittemstraat 2 (Aalter)
Voorheen zogenaamd "Pensionaat", thans katholieke kleuter-en meisjesschool. In 1843 door de pastoor H.J. Liedts bouw van een klooster op een terrein naast de kerk. Aanvankelijk met kost-en kantwerkschool onder leiding van Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie. Later uitgebreid met nieuwe lokalen. Befaamd pensionaat tot de jaren 1950. Later bouw van een kleuter- en lagere school.


ID: 35020 | Bouwkundig element

Geboortehuis van Hendrik Van Doorne en klooster

Ruiseleedsestraat 3, 3A-D (Aalter)
Voormalig geboortehuis van Hendrik Van Doorne, discipel van Guido Gezelle (1841-1914), (confer twee gedenkplaten van VTB van 1976). Na de Tweede Wereldoorlog huis ingelijfd bij het ernaast gelegen klooster van Zusters Apostolinen.


ID: 134406 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Stadspark

Capucienenstraat zonder nummer, Stadspark zonder nummer (Aarschot)
Stadspark met relicten van het voormalige kapucijnenklooster, waaronder een kloostervleugel met schilddak en driehoekig fronton uit de 19de eeuw; het stadspark werd rond 1920 opgericht na samenvoeging van het kloostercomplex en het ‘Drossaerde’, oorspronkelijk het kasteel van de heren van Aarschot, waar vandaag enkel de poort van resteert; landschappelijke aanleg tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, gehalveerd door afsnijding van Demerbocht rond 1890; kiosk van 1940.


ID: 41427 | Bouwkundig element

Sint-Elisabethgasthuis

Elisabethlaan 103A-C, Gasthuisstraat 18, 22-24 (Aarschot)
Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.


ID: 213146 | Bouwkundig element

Klooster met schoolgebouwen

Langdorpsesteenweg 337-339 (Aarschot)
Gebouwen op grosso modo L-vormig plattegrond met ten noordoosten het vroegere kloostergebouw en aansluitend ten zuidwesten de schoolgebouwen.