39 resultaten


ID: 5416 | Bouwkundig element

Klooster van de annonciaden, Protestantse kerk

Lange Winkelstraat 1-5 (Antwerpen)
Voormalig klooster en kerk van de annonciaden in laatgotische stijl, opgetrokken in 1614-1620. In 1821 ingewijd als Protestantse kerk “De Brabantse Olijfberg”, die in 1905-1907 onder leiding van architect Frans Van Dijk werd gerestaureerd.


ID: 76783 | Bouwkundig element

Kostershuis

Schutstraat 7 (Asse)
Voormalig kostershuis met omheind, met gras begroeid voortuintje, gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Bekkerzeel.


ID: 214862 | Bouwkundig element

Kosterswoning van Prosperdorp

Sint-Engelbertusstraat 13 (Beveren)
Voormalig kostershuis van Prosperdorp, opgericht in 1911 door koster Gustaaf Feremans. Tweede grootste woning van de oude bebouwing aan de Sint-Engelbertusstraat, na de pastorie.


ID: 41560 | Bouwkundig element

Dorpswoning van 1837

Hoegaardsesteenweg 31 (Bierbeek)
Betreft hier een voormalige kosterwoning, gedateerd op gevelsteen in 1837, met inbegrip van diverse bijgebouwen, de ommuring en hekkens.


ID: 71808 | Bouwkundig element

Boerenwoning Costeriehuys

Arendstraat 29 (Brugge)
Arendstraat nr. 29. Z.g. "Costeriehuys", in de ommeloper van Groot-Reygaersvliet van 1567 vermeld als "huyseken met bogaerdeken, costerie", in het parochieboek van 1701 ingeschreven als eigendom van de kerk van Koolkerke, staat op de Poppkaart (1842). Boerenhuisje van het langgeveltype. Witbeschilderde baksteenbouw op zwart gepekte plint, bewaard houtwerk, vensters met luiken. WINTEIN W


ID: 302049 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Vivenkapelle

Bradericplein, Sijseelsesteenweg, Vierscharestraat (Damme)
De dorpskern van Vivenkapelle wordt gekenmerkt door een homogeen kloostercomplex ontworpen door Baron J.B. Bethune, waarbij steeds de neogotische stijleenheid werd gerespecteerd.


ID: 79015 | Bouwkundig element

Kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle

Bradericplein 14 (Damme)
Voormalige kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle, gebouwd in neogotische stijl in 1870, zie datering in contrasterend metselwerk op uitgewerkte schoorsteenaanzet in de linkerzijpuntgevel.


ID: 78780 | Bouwkundig element

Historische site

Lapscheurestraat 4 (Damme)
Lapscheurestraat nr. 4. Historische site die in de 17de eeuw ontstaan is ten noorden van de in 1640 nieuw ingeplante parochiekerk. Thans bestaat het ensemble uit de centraal, haaks op de straat gelegen 17de-eeuwse pastorie met ten zuiden daarvan de herenwoning die in 1845 is opgetrokken als kosterwoning. Ten oosten, 19de-eeuwse stalgebouwen, in 1910 uitgebreid met een haakse stalvleugel en


ID: 78904 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Processieweg 17 (Damme)
Processieweg nr. 17/ Monnikeredestraat. In de Processieweg door zijn verdieping opvallend burgerhuis, gebouwd in 1849 als kosterwoning. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak. Donkere baksteenbouw, voor- en rechter zijgevel witgeschilderd met gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen met schrijnwerk naar 19de-eeuws model; deur met panelen, deels beglaasd en m


ID: 78911 | Bouwkundig element

Kosterswoning

St.-Kwintensstraat 9 (Damme)
Sint-Kwintensstraat nr. 9/ Spegelsweg. Rechttegenover de ingang van de Sint-Kwintenskerk is de oudst gekende kosterwoning van Oostkerke gelegen. In een document van 1554 wordt de woning aangeduid als kosterie; functie blijft behouden tot aan de Franse Revolutie, waarna het huis aan privé-personen wordt verkocht. Vanaf de 19de eeuw woont de koster in een eigen huis, vb. Sint-Kwintensstraat