759 resultaten


ID: 89426 | Bouwkundig element

Houten wegkruis

Oedelemsteenweg zonder nummer (Beernem)
Houten wegkruis op betonnen sokkel. Bekroond door houten zadeldak. Aangebracht om de oorspronkelijke begrenzing van de parochie aan te duiden. Omringd door aangelegd perkje.


ID: 89430 | Bouwkundig element

Smeedijzeren kruis

Sint-Jorisstraat zonder nummer (Beernem)
Smeedijzeren kruis op bakstenen sokkel voorzien van betonnen plaat met opschrift "SINT JORISPAROCHIE /1242-1992".


ID: 304617 | Landschappelijk element

Wegwijzerdreef

Wegwijzerdreef (Beernem)
Een wegkruis markeert het kruispunt van twee dreven ter hoogte van de Beekstraat. De Wegwijzerdreef is een kaarsrechte dreef die tot in het gehucht Lijsterhoek leidt en parallel loopt met de hoofdweg naar Beernem. De half verharde dreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande populieren met veel jonge inboeten. De dreef kruist de Zaagmorteldreef en de Torredreef en biedt open zichten op de omringende percelen akker- en weiland. Voorbij het kruispunt met de Torredreef gaat de grindweg over in een grasweg die minder intensief wordt gebruikt. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 89437 | Bouwkundig element

Zeldonkkruis

Zeldonkstraat zonder nummer (Beernem)
Houten kruis geplaatst op een betonnen getrapte sokkel.


ID: 304422 | Bouwkundig element

Ongevalskruis

Solheidestraat zonder nummer (Beersel)
Het ongevalskruis werd opgericht in 1768 ter herinnering aan het overlijden van Egidius De Blaeser en staat in een landelijke omgeving. Het kruis werd opgesteld voor een geknotte boom, mogelijk een grensboom.


ID: 214117 | Bouwkundig element

Hardstenen herdenkingskruis

Betecrombroekstraat zonder nummer (Begijnendijk)
Hardstenen kruis ter herinnering aan de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde onderluitenant, Valeran van de Kerckhove d'Hallebast, gelegen aan een veldweg ten zuidwesten van de dorpskom van Betekom.


ID: 21415 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Markt 6 (Beringen)
Basilicale kruiskerk met ingebouwde westelijke toren. De oorspronkelijke kerk werd in 1467 verwoest door de Bourgondische troepen; de heropgebouwde kerk werd in 1584 nogmaals door brand geteisterd en in 1592 heropgericht.


ID: 10029 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Lambertus

Lambertusplaats 2 (Berlaar)
Parochiekerk opgetrokken in verschillende fasen: de oudste gedeelten, met name toren en middenbeuk uit de 15de eeuw; uitbreiding met koor in de 16de eeuw; bouw van de transeptarmen in 1778 en 1785.


ID: 84710 | Bouwkundig element

Bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Kapelleplein zonder nummer (Berlare)
Het bedevaartoord bij de Donkkapel ligt op de Kapelleberg die als cultusplaats van Onze-Lieve-Vrouw minstens opklimt tot de 14de eeuw. Sinds de toewijding van de bedevaartkapel in 1652 aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën ontstond hier een ommegang met zeven houten kapelletjes.


ID: 212490 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Sint-Kamillusinstituut

Krijkelberg 1-2, 1A-B (Bierbeek)
Tussen 1928 en 1932 werd op de Krekelberg te Bierbeek door de Broeders van Liefde een gesticht gebouwd voor 800 behoeftige krankzinnige mannen. Het psychiatrisch instituut is hiërarchisch-organisch gestructureerd (de kapel in het midden), met omringende eclectische tuinaanleg uit 1930 over circa 15 hectare. Het domein is symmetrisch en modulair opgebouwd rond diverse eenheden (een administratief gebouw, een dodenhuisje, een feestzaal, een washuis, een watertoren, ....) en paviljoenen in een eclectische, op streekeigen historische stijlen gesteunde architectuur. De paviljoenen hebben elk, afwisselend, strak geometrische en landschappelijke deeltuinen waarin invloeden van de 'Nouveau jardin pittoresque' te herkennen zijn. Achteraan het domein zijn de hoeve en de begraafplaats gelegen. De gebouwen werden ontworpen door Alfons Van de Vijver.