759 resultaten


ID: 84158 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Zevensterrestraat zonder nummer (Zele)
Dodenakker in 1891 ingeplant op zeer groot L-vormig terrein. Oudste gedeelte ten westen is deels omgeven door een muur en haag en toegankelijk via een schuin geplaatst ijzeren hekken. De vergroting uit 1958, situeert zich ten oosten. Er werd voorzien in de bouw van een tweede hoofdingang met woning en dodenhuisje in villastijl en de oprichting van een calvariekruis.


ID: 33150 | Bouwkundig element

Hoeve met zuivelfabriekje Donck

's Graventafelstraat 48, 48A (Zonnebeke)
Grote hoeve, alwaar in 1932 de kaasmakerij van Passendale werd gesticht, zie aan straatoverzijde gelegen zuivelfabriekje van 1936 tot 1946 in gebruik. Nadien werd de kaasmakerij ondergebracht in de oude brouwerij Boucqué, aan de vroegere spoorlijn waar ze tot op heden is gevestigd. Wederopbouwhoeve grosso modo aansluitend bij de regionale 19de-eeuwse hoevebouw.


ID: 33088 | Bouwkundig element

Kruis met Christusbeeld

Markizaatstraat zonder nummer (Zonnebeke)
Op de tweesprong Spilstraat, gekruisigde Christus (19de eeuw ?) van gietijzer op recenter gemetselde bakstenen sokkel.


ID: 33223 | Bouwkundig element

Wegkruis

Zillebekestraat zonder nummer (Zonnebeke)
Op het kruispunt bij de Kranenburgstraat, Christusbeeld beschaduwd door twee thuja's.


ID: 131412 | Landschappelijk element

Twee op stam gezette taxussen kerkhof Leeuwergem

Leeuwergem (Zottegem)
Op het kerkhof, bij de calvarie aan het koor van de kerk, staan twee mooi ontwikkelde taxussen. Het zijn op stam gezette heesters die hier als wintergroene bomen groeien. Op postkaarten die dateren uit begin van de 20ste eeuw zien we dat ze toen werden geschoren. Er stonden toen wel minstens zeven kegelvormig geschoren taxussen. De nu nog resterende taxussen worden met uitzondering van de begroeiing op de stammen niet meer geschoren en groeien nu vrij uit.


ID: 9753 | Bouwkundig element

Hoeve in L-vorm

Korenbloemstraat 2 (Zottegem)
L-vormige hoeve, schuin ingeplant aan de straat met ommuurd, gebetonneerd en gekasseid erf, hek en lindebomen. Ten noordoosten, witgekalkte boerenwoning, dubbelhuistype, van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Overluifeld houten kruisbeeld langs de weg tussen lindebomen.


ID: 131618 | Landschappelijk element

Op stam gezette meidoorn bij veldkruis

Kortendries (Zottegem)
Bij een kruispunt van landelijke wegen staat een eenzame meidoorn bij een wegkruis. Het planten van doornen struiken bij wegkruisen of kruispunten is een gebruik dat vroeger meer voorkwam. Op oude kaarten werden ze als épine, het Franse woord voor doorn of doornstruik, ingetekend.


ID: 9754 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Langestraat 62 (Zottegem)
Semigesloten hoeve uit de 19de eeuw met bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Overluifeld kruisbeeld aan de straatgevel.


ID: 9790 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

Sint-Eligiusplein zonder nummer (Zottegem)
Neoclassicistische kerk gelegen in omringend kerkhof met recente breukstenen muur en haag. Van de kerk uit de 12de eeuw bleef enkel het koor bewaard, aangepast in de 17de eeuw. De huidige kerk dateert van 1834.


ID: 131617 | Landschappelijk element

Zes gekandelaarde linden bij calvarie

Sint-Goriksstraat zonder nummer (Zottegem)
Zes gekandelaarde lindebomen als restant uit een beplanting van zeven, op een calvarieberg. Het is een oude traditie om lindebomen te planten bij kruisen en kapellen.