10 resultaten


ID: 82344 | Bouwkundig element

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17A-C (Brugge)
Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in de 14de eeuw het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit de 15de eeuw, in het vierde kwart van de 19de eeuw grondig gerestaureerd door architect L. Delacenserie (Brugge) en met vleugel aan Gruuthusestraat van het eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 77110 | Bouwkundig element

De Centrale Begraafplaats

Kleine Kerkhofstraat zonder nummer (Brugge)
Volledig ommuurde (baksteen) kerkhofsite van circa 12 hectare toegankelijk via een verankerd bakstenen poortgebouw.


ID: 78955 | Bouwkundig element

Kerkhof  Sint-Martinuskerk

Dorpsstraat zonder nummer (Damme)
Dorpsstraat bij nr. 118A. Kerkhof, gelegen aan de zuidzijde van de Sint-Martinuskerk met toegang ten westen van de kerk. Heraangelegd eind 19de-eerste kwart van de 20ste eeuw, ter vervanging van het oud kerkhof dat voorheen gelegen is omheen de kerk en tot op de huidige steenweg reikte. Ingevolge de aanleg van het nieuwe kerkhof, wordt in 1929-1931 de oude onderpastorij ve


ID: 135086 | Landschappelijk geheel

Sint-Wivina-abdij en Wolfsputten

Dilbeek, Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
Deze ankerplaats strekt zich uit ten noorden van Dilbeek en omvat het Sint-Alenapark, de Wolfsputten en de Sint-Wivina-abdij, de Benedictinessenabdij omstreeks 1125 gesticht als priorij afhankelijk van de abdij van Affligem. Het complex omvat nog een aantal waardevolle abdijgebouwen en typische ingrediënten van een kloostertuin. De Wolfsputten danken hun ontstaan aan de ontginning van de kalkhoudende, fijnkorrelige Lediaan zandsteen. Verder omvat de ankerplaats ook het Sint-Alenapark, begin 18de eeuw tegen de terreinhelling aangelegd.


ID: 38970 | Bouwkundig element

Kasteel van Groot-Bijgaarden en bijgebouwen

Isidoor Van Beverenstraat 5 (Dilbeek)
Kasteeldomein met een in kern 16de en 17de-eeuws omgracht kasteel toegankelijk via een brug en poortgebouw met aanpalende portierswoning met koetshuis. Vrijstaande donjon die mogelijk terug gaat tot begin 15de eeuw.


ID: 134725 | Landschappelijk element

Kasteeldomein van Groot-Bijgaarden

Isidoor Van Beverenstraat 5 (Dilbeek)
Domein rond 17de-eeuws, omgracht kasteel met middeleeuwse donjon en, tot circa 1800, een kleine parterretuin; diepgaand gerestaureerd in 1903-1930 en omringd met een lusthof van 3 hectare 72 are, gedeeltelijk landschappelijk maar met twee regelmatige tuinen.


ID: 30539 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59 (Ieper)
Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.


ID: 87893 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein zonder nummer (Oostkamp)
Parochiekerk van Oostkamp, toegewijd aan Sint-Pieters-in-de-banden. In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Toren en orgel zijn beschermd als monument bij K.B. van respectievelijk 20/02/1939 en 25/03/1980. Georiënteerde hallenkerk, gelegen in het centrum van Oostkamp, tussen het kruispunt B


ID: 88041 | Bouwkundig element

Lapidarium

Sint-Pietersplein zonder nummer (Oostkamp)
Sint-Pietersplein z.nr. Lapidarium. In de tweede helft van de jaren 1970 beslist de gemeente om de graven van het voormalige kerkhof bij de Sint-Pieterskerk (cf. Gemeenteplein z.nr.), dat zich van oudsher situeerde ten westen van het kerkportaal op de locatie van het huidige Sint-Pietersplein, over te brengen naar een nieuw aangelegde begraafplaats aan de rand van de gemeente langs de Albr


ID: 87210 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Kapelleweg zonder nummer (Tielt)
Kapelleweg z.nr. <italic>Gemeentelijke begraafplaats</italic>. Gelegen ten noorden van de dorpskern, aan de noordzijde van huis nr. 5. Het kerkhof is oorspronkelijk aan de zuidzijde van de kerk gelegen, maar wordt overgeplaatst in 1976, bij aanleg van het Debreuckplein en de parking. De nieuwe begraafplaats is gelegen op een langwerpig perceel, omheind met Haagbeuk in combinatie met bome