15 resultaten


ID: 7112 | Bouwkundig element

Stuivenberggasthuis

Boerhaavestraat 18-20, Lange Beeldekensstraat 267, Pothoekstraat 109 (Antwerpen)
Gasthuis met centrale dienstgebouwen en radiaal geplaatste, door tuinen omringde, ronde ziekenpaviljoenen, naar een ontwerp van François Baeckelmans van 1872-1873, in aangepaste vorm uitgevoerd door Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel in 1877-1884.


ID: 82583 | Bouwkundig element

Kerk en klooster van de ongeschoeide karmelieten

Ezelstraat 28 (Brugge)
Complex bestaande uit kerk, aanpalend klooster met twee kloosterhoven en achteraan een uitgestrekte, ommuurde tuin die ten noorden grenst aan de Jan Boninstraat.


ID: 82074 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en Magdalenagasthuis

Nieuwe Gentweg 110 (Brugge)
Heden deel van het Koninklijk Technisch Atheneum. Complex dat zich uitstrekt tot Jakobinessentraat en Oude Gentweg. Oorspronkelijk kapel, passantenhuis zogenaamd "Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth", en Magdalenagasthuis.


ID: 41759 | Bouwkundig element

Pestlijdershuis

Kraaieneststraat 1 (Diest)
Het huis uit de 17de-18de eeuw is vermoedelijk nog een voormalig pestlijdershuis.


ID: 18981 | Bouwkundig element

Kazerne de Hollain

Alphonse de Hollainhof 99-120, zonder nummer, Brusselsepoortstraat 69F-H, 69K-N, 69P-R (Gent)
Voormalig Sint-Machariuspesthuis en grote paardenvolkskazerne, heden kazerne Cdt. Jonkheer de Hollain. Complex gebouw waarvan de straatgevel een groot gedeelte van de ene straatwand van de Brusselsepoortstraat beslaat. Strekt zich uit tot de rechteroever van de Nederschelde.


ID: 20464 | Bouwkundig element

Dominicanenklooster

Hoogstraat 41 (Gent)
Voormalige leprozerie, of zogenaamd Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens Dominicanenklooster. De pseudo-basilicale kerk in de Holstraat is een volwaardig onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk werd in 1852 ontworpen door Jean Baptiste Van de Cappelle junior.


ID: 25614 | Bouwkundig element

Graanspijker

Pensmarkt 3-9 (Gent)
Zou eertijds een verpleeghuis voor melaatsen geweest zijn dat onder toezicht stond van het Sint-Janshospitaal; in 1322 aangekocht door de stad en omgevormd tot stapelplaats voor graan. Thans zijn er vier caféetjes in onder gebracht, namelijk "De Stad Leuven", " 't Engels Peerd", "De Pensemarkt" en het "Gauden Mandeken".


ID: 21667 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand

Gravelostraat zonder nummer (Gingelom)
Rechthoekige veldkapel onder zadeldak met luifel, opgetrokken in neo-Maasstijl en gedateerd 1930.


ID: 21900 | Bouwkundig element

Gasthuis Sint-Barbaradal en grauwzusterklooster

Thonissenlaan 75-77 (Hasselt)
Gasthuis en klooster der cel- of grauwzusters, gesticht in 1626 door Herman Vander Rijst, pastoor van het begijnhof, met als doel het verplegen van de pestlijders.


ID: 59937 | Bouwkundig element

Magdalenakapel

Marksesteenweg zonder nummer (Kortrijk)
Marksesteenweg z.nr. Magdalenakapel. Funderingen en muur van de voormalige Magdalenakapel die in 1944 verwoest werd bij geallieerde bombardementen. Vanaf 1233 bezat Kortrijk een leprozerie langs de weg van Kortrijk naar Rijsel. Zeker vanaf 1331 was er een kapel verbonden aan de leprozerij, die gewijd was aan de H. Magdalena. De oorspronkelijke kapel werd vermoedelijk gebouwd eind 13de e