239 resultaten


ID: 60 | Bouwkundig element

Beurs van Amsterdam

Grote Markt 26 (Aalst)
Hoekgebouw van elf traveeën en twee bouwlagen in renaissancestijl bekroond met vier barokke topgevels met in- en uitgezwenkte top, opgericht in 1630-34, van bouwmeester Jan du Can of Gaspar Van der Moesen.


ID: 81 | Bouwkundig element

Armenwerkhuis , later jongensweeshuis

Kattestraat 17 (Aalst)
Voorheen zogenaamd "het Mol", eertijds Armenwerkhuis en sinds 1820 Jongensweeshuis, later verzorgende functie onder meer als materniteit (1860-1899), zie gevelplaten. Heden stedelijke bibliotheek. Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Vermoedelijk oude kern in bak- en zandsteenstijl, later aangepast.


ID: 33355 | Bouwkundig element

Klooster en school

Kloosterstraat 77 (Aalter)
Oprichting van het klooster door J.B. van de Woestijne d'Hansbeke in 1856. Oorspronkelijk vier vleugels gegroepeerd rondom een vierkante binnentuin met centraal in de achtervleugel de kapel. Herhaaldelijk uitbreiding en verbouwing van het complex onder meer eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw.


ID: 34730 | Bouwkundig element

Weeshuis

Stationsstraat 139-141 (Aalter)
Voormalig weeshuis, leer- en werkschool (lagere school) onder leiding van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo, sedert 1974 gemeentelijke muziekschool.


ID: 11440 | Bouwkundig element

Ziekenhuis Hoge Beuken

Commandant Weynsstraat 165 (Antwerpen)
Oorspronkelijk U-vormig, neogotisch bakstenen complex van twee bouwlagen onder leien zadeldak, van 1900-1901 met latere aanvullingen.


ID: 6179 | Bouwkundig element

Crauwelengang

Crauwelengang 1 (Antwerpen)
Gang aan de noordzijde van de Sint-Paulusplaats met een mogelijk overblijfsel van het oorspronkelijke godshuis uit het vierde kwart van de 17de eeuw, het in de 19de eeuw heropgebouwde godshuis genaamd het "Crauwelenhof".


ID: 6673 | Bouwkundig element

Godshuis Robert Joostens en Godshuis Lemmé

Dambruggestraat 304 (Antwerpen)
Samenstel van twee aanpalende godshuizen opgetrokken door het Bureel van Weldadigheid van de Stad Antwerpen, het Gesticht Robert Joostens aan de Dambruggestraat uit 1898-1899 door de architecten Lievin en Edouard Van Opstal, en het Gesticht Lemmé uit 1904 aan de Trapstraat door de architect Emile Thielens.


ID: 6754 | Bouwkundig element

Jongensweeshuis

Durletstraat 8-10 (Antwerpen)
Voormalig Jongensweeshuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architecten Léonard en Henri Blomme uit 1876, gebouwd in opdracht van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen in 1879-1883.


ID: 4923 | Bouwkundig element

Godshuis Van der Biest

Falconrui 51 (Antwerpen)
In 1504 gesticht voor behoeftige vrouwen door de huidevetter en schepen van de stad, Jan Van der Biest, die hiervoor een gedeelte van zijn woning "de Leeperick" afstond. Tot 1967 was het godshuis bewoond.


ID: 4926 | Bouwkundig element

Godshuis Cornelis Lantschot

Falconrui 67 (Antwerpen)
Godshuis bestaande uit een kapel (zuidzijde) en huisjes van één verdieping gesitueerd rond een rechthoekige binnentuin. Opgericht in 1656-1659 door Cornelis Lantschot. De kapel werd omwille van de toen heersende pestepidemie toegewijd aan de Heilige Rosalia.