2 resultaten


ID: 79882 | Bouwkundig element

Marinebasis van de Belgische Zeemacht

Graaf Jansdijk 1 (Brugge)
Graaf Jansdijk nr. 1. Marinebasis van de Belgische Zeemacht met twee bijhorende militaire tijdokken. Het eerste (i.e. het meest oostelijke) tijdok is aangelegd - na de bouw van de tussen 1960 en 1966 (en ondertussen reeds afgebroken) oostelijke havendam - circa 1966, dit op vraag van de NAVO die de strategische waarde van Zeebrugge als continentale aanvoerhaven had ontdekt en er een open p


ID: 56780 | Bouwkundig element

Marinekazerne Bootsman Jonsen

3de en 23ste Linieregimentsplein 3 (Oostende)
Marinekazerne Bootsman Jonsen. De Officiersmess is beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.