123 resultaten


ID: 34840 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Spenningstraat 3 (Aalter)
Langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Boerenhuisje van één bouwlaag onder zadeldak. Dienstgebouwtje onder afzonderlijk zadeldak, parallel aan woonhuis aangebouwd, voormalige maalderij, braskot en melkhuis. Ten noorden, bakhuisje van het samengestelde type.


ID: 31713 | Bouwkundig element

Hoeve in U-vorm

Stationsstraat 7 (Alken)
U-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met de open zijde van het gekasseide erf naar het oosten toe.


ID: 11269 | Bouwkundig element

Hoeve Sitters

Ertbruggelaan 180 (Antwerpen)
Voormalige pachthoeve met losstaande bestanddelen, met name woonstalhuis, stallen, karrenhuizen, melkhuis en langsschuur, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw.


ID: 76262 | Bouwkundig element

Burgerhuis met bijgebouwen

Dorp 36 (Assenede)
In een grote tuin gelegen burgerhuis met opvallend ijzeren hekwerk op bakstenen voet en fraai dubbel toegangshek aan bakstenen, overhoeks geplaatste hekpijlers voorzien van spitsboognissen en een hardstenen dekplaat met tandlijst.


ID: 89116 | Bouwkundig element

Dorpswoning met melkerij

Wellingstraat 89 (Beernem)
Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder een gemansardeerd pannen zadeldak, links een aangebouwd lager nutsgebouw.


ID: 591 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Beverststraat 20 (Bilzen)
Ontstaan door de eind 19de-eeuwse samenvoeging van twee tegenover elkaar gelegen gebouwen (nok haaks op de straat) van circa 1840.


ID: 530 | Bouwkundig element

Hoeve Klein Bibelen

Klein-Bivelenweg 1 (Bilzen)
Gesloten hoeve, gelegen temidden van een gaaf landschap. Poel aan de overzijde van de weg. De hoeve heeft een oude inplanting, en maakte samen met de wat zuidwestelijk gelegen hoeve Groot Bibelen deel uit van het gehucht Merem.


ID: 73786 | Bouwkundig element

Afspanning en boerderij In den groenen Jager

Jagersstraat 83 (Brakel)
Oorspronkelijk semi-gesloten complex met U-vormige aanleg volgens kaartmateriaal minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, in de 19de en 20ste eeuw diverse malen verbouwd en vergroot tot gesloten hoeve.


ID: 74109 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

St.-Sebastiaansplein 6 (Brakel)
In de zuidoostelijke pleinhoek, aan het kerkhof palende grote gesloten hoeve, sinds 1962 zogenaamd "St.-Michaelshoeve", naar de vermeende oorspronkelijke kerkpatroon volgens locale overlevering.


ID: 74053 | Bouwkundig element

Hof te Walle

Terwalle 13 (Brakel)
Hoeve zogenaamd "Hof te(r) Walle", ook zogenaamd "Hof Van den Broecke" naar de eigenaars sinds circa 1900. Achterin gelegen grote semi-gesloten hoeve met toegangsweg ten noorden en naar verluidt voorheen omgracht, in oorsprong minstens opklimmend tot de 18de eeuw, volledig herbouwd circa 1870.