5 resultaten


ID: 70192 | Bouwkundig element

Barak, mogelijk militaire keuken

Burgweg 57 (Lo-Reninge)
Burgweg nr. 57. Voormalige barak, deed mogelijk dienst als militaire keuken van het Belgische leger in het onbezette gebied gedurende de Eerste Wereldoorlog. Laag roodbakstenen gebouw onder zadeldak (bitumen). Verbouwing (nieuwe steen) aan de gang. Voor een historische situering van de militaire keukens in het kantonnement Lo-Pollinkhove wordt verwezen naar de keuken onder Romanestraat nr.


ID: 70222 | Bouwkundig element

Militaire keukens Belgisch leger

Romanestraat 5, zonder nummer (Lo-Reninge)
Voormalige militaire keukens van het Belgische leger in het onbezette gebied (Eerste Wereldoorlog).


ID: 200824 | Bouwkundig element

Restanten van de marine kustbatterij Ramien

Oude Zeedijk zonder nummer (Nieuwpoort)
Op het gebied ten oosten van de IJzermonding en rond de vuurtoren was reeds in 1942 een batterij gelegen, volgens een schets van het verzet. Vanaf februari 1943 installeerden de Duitsers de marine kustbatterij Ramien op deze site. Aanvankelijk stonden de kanonnen op open beddingen, maar een jaar later begon men aan de bouw van geschutskazematten, dewelke werden opgeleverd in mei 1944. De geschutsbunkers werden korts na de oorlog afgebroken. De bunkers voor de andere functies van de batterij bleven tot op heden bewaard omdat ze op militair domein lagen. Momenteel zijn dit er nog zeven.


ID: 213432 | Bouwkundig element

Militaire keuken Koolhofput

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Vermoedelijk gaat het hier om de restanten van een keuken, gelegen tussen de noordelijke uitloper van het spaarbekken "Koolhofput" en de voormalige spoorwegbedding.


ID: 213440 | Bouwkundig element

Militaire keuken

Burgweg zonder nummer (Vleteren)
Gelegen in een weide tegenover huis Burgweg nummer 9. Het bakstenen gebouw zou tijdens de oorlog vermoedelijk gefungeerd hebben als centrale gaarkeuken, van waaruit de gekantonneerde troepen in de omgeving bevoorraad konden worden.