491 resultaten


ID: 398 | Bouwkundig element

Hoeve Overmolen

Blektestraat 79, 79A (Aalst)
Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd in U-vorm rondom een gekasseide binnenplaats, en met alleenstaand molenhuis. Toegang via een ijzeren hek tussen hoekpijlers.


ID: 488 | Bouwkundig element

Molenaarswoning

Waverstraat 19 (Aalst)
Bakstenen molenhuis van één bouwlaag en vier traveeën onder schilddak (nok parallel aan de molenbeek, Vlaamse pannen), heden gebruikt als garage.


ID: 300481 | Landschappelijk geheel

Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek-Reigerbeekvallei

Poeke (Aalter), Vinkt (Deinze), Aarsele, Kanegem (Tielt)
Deze ankerplaats wordt gekenmerkt door een afwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien gelegen op de flank van de cuesta van Tielt. In het gebied zijn een vijftal kouters terug te vinden, akkercomplexen uit de 7de-12de eeuw. De bebouwing was verspreid in grote hofsteden die elk hun eigen kouter bewerkten. De Sint-Baafskouter hoorde bij het Groot Goed ten Broucken, de tweede kouter bij het Kasteelhof van Hames, de Lindekouter bij Goed te Vlinderghem, de Eeckhoutmolenkouter bij de Eeckhoutmolen die in de 19de eeuw verloren ging en de Artemeerskouter bij de Artemeersmolen. De lagergelegen gronden langs de Neringbeek-Reigerbeek waren kleinschaliger en vooral ingenomen door graslanden. In het open kouterlandschap waren verschillende windmolens ingeplant.


ID: 34959 | Bouwkundig element

Molenaarswoning

Guldensporenplein 12 (Aalter)
Woning eertijds horend bij de stenen oliewindmolen van Van de Voorde. Volledig afgebroken in 1904. Gelegen op hoek Lomolenstraat. Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 33399 | Bouwkundig element

Molenaarswoning en molenromp

Ijzeren Hand 23 (Aalter)
Molenaarshuis en molenromp van de vroegere Steyaertmolen. Aangepast woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, mogelijk met oude kern en bakstenen molenromp van de oorspronkelijke bovenkruier opklimmend tot begin 19de eeuw.


ID: 34953 | Bouwkundig element

Molenaarswoning

Lomolenstraat 50 (Aalter)
Eertijds gelegen naast de zogenaamd "Molen van Oudegoede" en behorend tot de molenaarsfamilie Van de Voorde. In rechter zijgevel voorzien van gevelsteentje met vermelding "BVDV 1865".


ID: 33365 | Bouwkundig element

Devreesesmolen, molenaarswoning, maalderij en molenromp

Looierijstraat 17, zonder nummer (Aalter)
Voormalig molenaarshuis, maalderij en molenromp van de zogenaamde Devreesesmolen, laatstgenoemde heden opgeslorpt in het rechter aanpalende leerlooierijbedrijf Devreese.


ID: 33372 | Bouwkundig element

Molenaarswoning bij de Mayensmolen

Urselseweg 29 (Aalter)
Voormalig molenaarshuis van de vroegere zogenaamde "Mayensmolen" een stenen koren- en oliewindmolen met houten stelling, gebouwd in 1858-59 door E. Maeyens, heelmeester en burgemeester van Knesselare, met stoommaalderij met hoge schoorsteen en circa 1930 voorzien van maalmachine; kap en wieken afgenomen in 1939 en gedeeltelijk gesloopt in 1953. Volledig verdwenen in 1968.


ID: 34784 | Bouwkundig element

Molenaarswoning

Wingenestraat 87 (Aalter)
Voormalige houten korenwindmolen gebouwd in 1845 door Perneel, in 1902 inrichting van een stoommaalderij door molenaar Claeys en in 1911 volledige sloping van de vervallen windmolen. Nog bestaand molenaarshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd schilddak.


ID: 200987 | Bouwkundig element

Windmolen De Moedermeule

Waterloosstraat 1 (Aarschot)
Staakmolen met open voet, korenmolen met 2 steenkoppels. Gelast gevlucht van 24 meter; maalvaardig.