491 resultaten


ID: 208247 | Bouwkundig element

Molenaarshuis van de Vuylpannemolen

Lichterveldsestraat 96 (Ardooie)
Volgens kadaster gebouwd in 1837 in opdracht van landbouwers en molenaars Joseph en Leon De Jonghe. Het oudere molenaarshuis, met herberg "de Vuylpanne", staat voorheen aan de zuidzijde van de steenweg.


ID: 208029 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch burgerhuis

Stationsstraat 67 (Ardooie)
Neoclassicistische burgerwoning uit 1870, oorspronkelijk gebouwd als molenaarswoning.


ID: 208327 | Bouwkundig element

Molenaarswoning

Zwevezeelsestraat 87 (Ardooie)
Voormalige molenaarswoning met huidig uitzicht van 1910, op een site die reeds bebouwd is sinds 1875 door de molenaarsfamilie de Mûelenaere van de "Plaetsmolen".


ID: 21395 | Bouwkundig element

Watermolen Oude Theunissenmolen

Oude Molenweg 69 (As)
Watermolen op de Bosbeek, voor het eerst vermeld in 1551. Toen in 1717 de gemeentelijke molen, de Nieuwe Molen, in gebruik genomen werd, kreeg hij de naam Oude Molen .


ID: 76745 | Bouwkundig element

Site van de watermolen van Asbeek

Asbeekstraat 12, zonder nummer (Asse)
Voormalige watermolen van Asbeek, een korenmolen zogenaamd Onderste Watermolen, vermoedelijk gebouwd ter vervanging van de Overste Watermolen.


ID: 76851 | Bouwkundig element

Molenhuis van de molen van Bettegem

Jan De Keersmaeckerstraat 200 (Asse)
Voormalig molenhuis van de molen van Bettegem. Al in de 15de eeuw beschikte de Gentse Sint-Baafsabdij over een houten windmolen in haar domein te Bettegem.


ID: 76775 | Bouwkundig element

Molenaarswoning en molenromp

Neerheide 19-21 (Asse)
Vroegnegentiende-eeuwse, heden gedeeltelijk ingebouwde molenaarswoning met ten zuiden de bewaarde molenromp van een stenen graanwindmolen van 1786 en een tweede, latere molenaarswoning, kadastraal geregistreerd in 1852.


ID: 76737 | Bouwkundig element

Watermolen IJzenbeekmolen

Terlindenweg 142 (Asse)
Voormalige IJzenbeekmolen of Molen bij de Prinskensvijver, watermolen met bovenslagrad op de IJsbeek, met oudste vermelding in een akte van 1321 als molendinum de ijsenbeke.


ID: 76270 | Bouwkundig element

Molenaarswoning

Menneken 10 (Assenede)
Achterin, aan het vroegere molenpad ingeplant voormalig molenaarshuis, gebouwd in 1897 door molenaar J.B. Kerckhaert-De Pestele van de vroeger ernaast gelegen stenen oliewindmolen, minstens teruggaand tot het begin van de 19de eeuw en oorspronkelijk in bezit van de familie Van de Wattyne.


ID: 76062 | Bouwkundig element

Molenaarshof bij Ventmolen

Vent 6 (Assenede)
Voormalig "molenaarshof", hoeve bij de verdwenen Ventmolen, een houten spillemolen-korenwindmolen. De laatste molen verving een oudere molen opklimmend tot de 16de eeuw. In 1921-22 vervallen tot puin en gesloopt. Maalderij gestopt circa 1958. Rechts naast het voormalig molenaarshuis werd in 1970 een nieuwe villa aangebouwd.