39 resultaten


ID: 88396 | Bouwkundig element

Woonstalhuis in L-vorm

Reenstraat 40 (Arendonk)
Aan de straat gelegen L-vormig woonstalhuis van vijf traveeën met vrijstaande, éénbeukige schuur van vijf + één lagere travee, beide onder zadeldak.


ID: 133425 | Landschappelijk element

Twee notelaars bij Manshovenhof

Manshoven 1 (Borgloon)
Tegenover de hoeve Manshovenhof staan in de hoogstamboomgaarden twee mooi ontwikkelde notelaars waarvan de westelijke een stamomtrek van 268 cm en de oostelijke van 288 cm heeft.


ID: 133467 | Landschappelijk element

Notelaar op erf

Sassenbroekstraat 6 (Borgloon)
Deze mooi uitgegroeide notelaar staat op het erf van een boerderij aan de Sassenbroekstraat. De boom heeft een stamomtrek van 218cm.


ID: 133033 | Landschappelijk element

Dijkbeplanting met okkernoten in Koolput Bemden

Spuistraat zn (Bornem)
Het betreft een lijnaanplanting met opgaande notelaars op traditionele wijze aangeplant op het dijklichaam langsheen de Vliet.


ID: 38531 | Bouwkundig element

Doornhammeke, boerenhuis-herberg

Pont-Zuid 55 (De Pinte)
Bij een oude afgesneden Scheldebocht gelegen, vanouds gekende herberg, tevens hoevetje met woonhuis en voorheen in L-vorm aangebouwde stal.


ID: 35427 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Biezestraat 17 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen gelegen aan dries in straatbocht en gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf met voor de stal een mestvaalt en een notelaar en afgesloten met een gietijzeren hek.


ID: 35184 | Bouwkundig element

Hof ten Briele

Moutputstraat 6 (Deinze)
Voormalig leengoed vermeld in de 15de eeuw. In de 17de eeuw gelegen in ronde omwalling. In 1682 omschreven als "leenhofstede mette wallen ende bogaerden daermede gaende".


ID: 38221 | Bouwkundig element

Hoeve Goet te Reybrouck

Tussenweg zonder nummer (Deinze)
Gelegen ten zuiden van de Springdries tussen de Oudenaardsesteenweg en Gaversesteenweg. Zetel van de heerlijkheid te Reybrouck reeds vermeld begin 15de eeuw. Voorheen dubbele vierkante omgrachting met twee hoeven met losstaande bestanddelen.


ID: 38044 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ter Eiken

Wakkense Heirweg 52 (Deinze)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard en begraasd binnenerf met grote notelaar die de mestvaalt beschaduwt.


ID: 131647 | Landschappelijk element

Okkernoot op Scheldedijk Vlassenbroek

Vlassenbroek (Dendermonde)
Ten westen van de kerkhofsite van Vlassenbroek staat op de Scheldedijk een okkernoot. Het planten van okkernoten op dijken is hier in deze regio een oud traditioneel gebruik.