612 resultaten


ID: 4141 | Bouwkundig element

Wolsack, Gulden Osch en Schilt van Mechelen

Hoogstraat 17, 17A, 15A (Antwerpen)
Aaneenschakeling van drie traditionele diephuizen met trapgevels, samen zeven travee├źn van drie bouwlagen onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 16de eeuw.


ID: 4142 | Bouwkundig element

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hoogstraat 21 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880. Opdrachtgever was Jean-Charles Nihoul-Meugens, handelaar in wijnen en likeurstoker. Barokpoort uit de tweede helft van de 17de eeuw.


ID: 4166 | Bouwkundig element

Sevensterre en Gulden Blaesbalck

Hoogstraat 40, Vlasmarkt 37 (Antwerpen)
Heropgebouwd diephuis met traditionele zijgevel uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Kelder met zuilen in laatromaanse, vroeggotische stijl, te dateren in tweede helft van de 12de tot eerste helft 13de eeuw.


ID: 112999 | Bouwkundig geheel

Stadswaag en omliggende straten

Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat, Stadswaag (Antwerpen)
De Stadswaag werd als plein samen met de omliggende straten aangelegd in 1548 door Gilbert van Schoonbeke. In het midden stond de 'Nieuwe Waag' waar goederen werden gewogen en belast.


ID: 4227 | Bouwkundig element

Neoclassicistische koetspoort

Keistraat 50 (Antwerpen)
Poorttravee met dichtgemetselde vensters van een verder gesloopte woning. Neoclassicistische poortomlijsting van beschilderde blauwe hardsteen, omstreeks 1830 te dateren. Het perceel wordt vandaag ingenomen door een sociaal wooncomplex.


ID: 7004 | Bouwkundig element

Poortje Soep Jan van Boom

Kerkstraat 168 (Antwerpen)
Oorspronkelijk maakte het poortje deel uit van het pand in de Kerkstraat 172-174, opgetrokken naar een ontwerp door de architect P. Jos Peeters uit 1955. Vandaag is het poortje geïncorporeerd in de gevel van een sociaal wooncomplex.


ID: 5164 | Bouwkundig element

Koetspoort van verbouwd neoclassicistisch herenhuis

Kipdorp 41 (Antwerpen)
Koetspoort die oorspronkelijk deel uitmaakte van het neoclassicistische hotel Gevers-Coveliers uit 1856, dat tijdens de de jaren 1960 volledig werd heropgebouwd tot kantoorgebouw.


ID: 217037 | Bouwkundig element

Fabrieksschoorsteen

Klamperstraat 40 (Antwerpen)
Voor wie vanuit Park Spoor Noord naar het zuiden kijkt, bepaalt een vierkante fabrieksschoorsteen het stadsbeeld. Deze schoorsteen staat middenin het bouwblok tussen de Klamper- en de Tulpstraat, centraal in een voormalig fabriekscomplex.


ID: 4268 | Bouwkundig element

Barokpoortje

Korte Nieuwstraat 4 (Antwerpen)
Hardstenen deuromlijsting in classicerende barokstijl, uit de eerste helft van de 18de eeuw.


ID: 5297 | Bouwkundig element

Potteryenganck

Korte Riddersstraat 21 (Antwerpen)
Korfboogpoort en rondboogdeur, laatste restanten van een verdwenen traditionele stadswoning met dubbele trapgevel, waarvan eind jaren 1970 nog slechts een gevelfragment overeind stond.