414 resultaten


ID: 34958 | Bouwkundig element

Onderwijzerswoning

Lomolenstraat 42 (Aalter)
Burgerhuis, eertijds woning van hoofdonderwijzer van de gemeenteschool. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien).


ID: 34708 | Bouwkundig element

School Sint-Godelieve

Sint-Godelievestraat 24 (Aalter)
Oprichting van gemeenteschool voor jongens en meisjes in 1866. Bouw van schoolgebouw en onderwijzerswoning in 1872. Afgeschaft na de schoolstrijd. In 1894 in gebruik genomen als vrije school voor jongens.


ID: 301677 | Bouwkundig geheel

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Amerstraat, Bekaflaan, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat (Aarschot)
De Bogaardenstraat bevindt zich in het centrum van Aarschot ten noorden van de Demer aan de Hoogbrug en maakt deel uit van de historische verbindingsweg Diest – Lier die in de loop der tijden meermaals van naam veranderde.


ID: 83806 | Bouwkundig element

Gemeenteschool

Carillolei 1-3, Leon Gilliotlaan 2 (Aartselaar)
Heden gemeentelijke muziekacademie, bibliotheek en burelen O.C.M.W. Deels gelegen aan de L. Gilliotlaan. Schoolgebouw gelegen tussen twee straten en aan straatzijden geflankeerd door voormalige onderwijzerswoning en onderpastorie.


ID: 4776 | Bouwkundig element

Meisjesschool Sint-Andriesparochie

Aalmoezenierstraat 66 (Antwerpen)
Voorbouw met inkomportaal en onderwijzerswoning van de lagere meisjesschool van de Sint-Andriesparochie. Gebouw met trapgevel in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1880. De bouwaanvraag werd ingediend door notaris en katholiek politicus Edmond Jules Victor Batkin.


ID: 6395 | Bouwkundig element

Lagere Jongensschool 14

Albertstraat 32 (Antwerpen)
Voormalige jongensschool naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1883, voltooid in 1884. Klaslokalen en turnzaal rond een V-vormige binnenplaats, achter een in 1882 aangekocht, vandaag verdwenen herenhuis.


ID: 10884 | Bouwkundig element

Kleuterschool

Arthur Sterckstraat 59-61 (Antwerpen)
Kleuterschool met neoclassicistisch toegangsgebouw met bestuurderswoning, ondergebracht in eenheidsbebouwing van circa 1897. Achterin gelegen schoolgebouw van 1921-23 naar ontwerp van gemeentelijk architect Ch. De Roeck.


ID: 6482 | Bouwkundig element

Stedelijke Kindertuin 5 en woning onderwijzeres

Belegstraat 62 (Antwerpen)
Schoolgebouw opgericht in 1879-81 als fröbelschool met woning voor een onderwijzeres. Aan straatzijde voormalige onderwijzerswoning met aansluitend L-vormig schoolgebouw rond een rechthoekige speelplaats.


ID: 4846 | Bouwkundig element

Kindertuin Allewaert

Bervoetstraat 31 (Antwerpen)
Kindertuin met onderwijzerswoning in neotraditionele stijl, gebouwd door de stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1881, opgetrokken door aannemer Jean Van Lieshout in 1883-1884, en geopend op 1 oktober van dat jaar.


ID: 7410 | Bouwkundig element

Lagere Jongensschool 12 en Lagere Meisjesschool 7

Biekorfstraat 21, Oranjestraat 100-104 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd complex gevormd door een lagere jongensschool en een lagere meisjesschool met turnzaal en onderwijzerswoningen, op het bouwblok Oranjestraat, Sint-Jobstraat, Biekorfstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen in 1877-1879, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876.