36 resultaten


ID: 302886 | Landschappelijk element

Kesselse Heide-Het Goor

Kessel, Nijlen (Nijlen)
De Kesselse Heide-Het Goor bestaat uit een afwisseling van schraallanden, weiden, moerassen, waterplassen, omzoomd en doorkruist door gesloten landschapstypen, en bevat talrijke landschapselementen.


ID: 135174 | Landschappelijk geheel

Zwaanhoek en omgeving

Zandvoorde (Oostende), Oudenburg (Oudenburg)
Deze ankerplaats omvat het poldergraslandencomplex van de Zwaanhoek nabij Zandvoorde, ten zuiden begrensd door het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De gronden kennen een historisch permanent graslandgebruik. De graslanden vertonen opvallend microreliëf en ontwateringslaantjes, deels ten gevolge van ontvening. De meeste grachten wateren af via het Zwaanhoekgeleed en het oude Poldergeleed dat de ankerplaats van zuid naar noord doorsnijdt.


ID: 304655 | Landschappelijk element

Paralleldreef met Hoofdsloot

Oostkamp (Oostkamp)
Van op de Michel Van Hammestraat loopt een half verharde dreef tot in de Chartreuzemeers. De dreef is beplant met een rij opgaande eiken langs de ene kant en een rij opgaande essen langs de andere kant. De dreef loopt parallel met de Hoofdsloot die verantwoordelijk is voor de afwatering van de meersen naar het kanaal Gent-Brugge. Al op de Kabinetskaart van de Ferraris is er beplanting aanwezig langs de Hoofdsloot. De dreef dateert vermoedelijk uit de 19de eeuw, wanneer het meersengebied wordt ingericht met drainagesloten en een aantal ontginningswegen. De dreef leidde toen naar een geïsoleerd perceel akkerland midden in de Chartreuzemeers. Vandaag is het oude meersengebied grotendeels ingericht met akker- en weilandpercelen.


ID: 135211 | Landschappelijk geheel

Scheldevallei Heurne

Heurne, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De Scheldevallei van Heurne bevindt zich op de linkeroever van de Schelde, juist stroomafwaarts van Oudenaarde. Heurne (Oudenaarde) bevindt zich ten westen van de ankerplaats, in het zuiden ligt Eine (Oudenaarde). Het meersenlandschap is hier eerder gesloten door de aanwezigheid van perceelsrandbegroeiing. Op de westelijke steilrand bevindt zich spoorweglijn 86 ‘De Pinte-Ronse’. In de meersen liggen verschillende afgesneden Scheldemeanders. Enkele graslanden vertonen een microreliëf ten gevolge van kleiwinning.


ID: 300279 | Landschappelijk geheel

Krekengebied Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo

Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman (Sint-Laureins)
De ankerplaats is een open poldergebied opgebouwd uit pleistoceen dekzand afgedekt door een marien kleipakket. Op de zandruggen die het vlakke polderlandschap doorbreken liggen de dorpen ingeplant evenals de Graaf Jansdijk uit de 14de eeuw. De kreekrestanten met rietkragen, bomenrijen of graslanden zijn relicten van vroegere overstromingen. De polders werden ingedijkt in de 17de eeuw en worden gekenmerkt door een systematische ontginning in grote en regelmatige kavels.


ID: 135189 | Landschappelijk geheel

Sint-Elooiskreek met Sint-Elooispolder

Wachtebeke (Wachtebeke)
Het gebied ligt in het noorden van Wachtebeke. Het gaat om een kleine polder die begrensd wordt door dijken. De Sint-Elooiskreek behoort tot het krekengebied van Overslag-Zuiddorpe dat zich in het overgangsgebied bevindt tussen een groter krekengebied dat zich verder uitstrekt naar het noorden en Zandig Vlaanderen ten zuiden hiervan. De Grote Dekzandrug Maldegem-Stekene, die net ten zuiden van het gebied ligt vormt een natuurlijke grens tussen deze gebieden. Kenmerkend zijn de kreekrestanten, waaronder de Sint-Elooiskreek en de dijken die, benadrukt door opgaande bomenrijen, opvallende lijnelementen in het landschap vormen en tevens het gebied afbakenen. Bovendien is er een duidelijk microreliëf aanwezig dat de overgang naar de zandstreek benadrukt.