1626 resultaten


ID: 133339 | Landschappelijk element

Drie opgaande Hollandse lindes in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)
De aanplantingen in de pastorietuin dateren uit een aanlegfase uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hellende tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De drie opgaande lindes horen er bij.


ID: 133469 | Landschappelijk element

Bomenrij van opgaande essen

Olmkensstraat 3 (Zwalm)
De zuidwest zijde van het erf van het Hof ter Hafselt wordt afgezoomd met een bomenrij van opgaande essen en één eik.


ID: 133462 | Landschappelijk element

Twee opgaande grauwe abelen op een talud bij een uitgebrikt perceel

Olmkensstraat zonder nummer (Zwalm)
Boven op een talud, haaks op de Olmkensstraat, staan twee grauwe abelen. Het talud begrenst een lagergelegen uitgebrikt perceel. De twee imposante abelen hebben stamomtrekken van 375 en 401 cm en een hoogte van circa 30 meter.


ID: 301270 | Landschappelijk element

Opgaande linde bij Oude Pastorie

Paalweg 1 (Zwalm)
Mooi evenwichtig uitgegroeide Hollandse linde. De boom staat ten zuidoosten van de woning en hij is opgaand en bijgevolg nooit onderhevig geweest aan een traditionele snoei zoals knotten of kandelaren.


ID: 130070 | Landschappelijk element

Beeldbepalende opgaande eik als hoekboom

Paulatemstraat 6 (Zwalm)
Een beeldbepalende opgaande eik bovenop een talud met een stamomtrek van ruim meer dan 3 meter, een totale hoogte van 30 meter en een kruindoormeter van 24 meter. De boom is er geplant in de hoek van een eerder complexe kadastrale grenssituatie.


ID: 130079 | Landschappelijk element

Opgaande zomereikenrij

Paulatemstraat 67/69 (Zwalm)
Parallel met de straat staat, op het erf, een opgaande bomenrij van hoog opgesleunde zomereiken. De rij bestaat uit vier bomen die van ruime plantafstanden zijn voorzien en hierdoor mooi zijn ontwikkeld.


ID: 130076 | Landschappelijk element

Okkernoot als hoekboom

Paulatemstraat 72 (Zwalm)
Om de hoek van het kadastrale perceel, tevens de hoek van de Paulatemstraat met de Holstraat, te verzegelen werd een opgaande okkernoot aangeplant.


ID: 301271 | Landschappelijk element

Opgaande eik

Rijkekleie zonder nummer (Zwalm)
Mooi evenwichtig uitgegroeide opgaande zomereik in een recente bosaanplanting. Zijn mooie vorm heeft hij te danken aan zijn solitaire standplaats van weleer.


ID: 130147 | Landschappelijk element

Zomereik als hoekboom bij gemeenteschool

Schoolstraat 12 (Zwalm)
Bij het begin van een losweg en langs de Schoolstraat staat in de hoek van een kadastraal perceel een opgaande eik. Om te voorkomen dat, bij nacht en ontij, de door de landmeter geplaatste hoeksteen zou worden verzet werd veelal in een hoekboom voorzien. Dit is een oud gebruik waarbij men de kadastrale situatie fixeert met een boomaanplanting. Bomen kunnen immers niet verplant worden zonder dat daar sporen van achter blijven. Omdat hij hier ook op de grens met de losweg is geplant voorkwam men ook hierdoor het afsnijden van de bocht bij het afslaan. Gezien zijn oriëntatie ten op zichtte van het schoolgebouw is hij hoogst waarschijnlijk ook als zonnescherm nuttig geweest.


ID: 130310 | Landschappelijk element

Treures bij Molenhoekhoeve

Sint-Annastraat 45 (Zwalm)
Op een perceel dat oorspronkelijk behoorde tot het erf bij de Molenhoekhoeve staat een mooi ontwikkelde treures.