1706 resultaten


ID: 130264 | Landschappelijk element

Opgaande es

Herpelstraat 27 (Zwalm)
Achteraan op het erf van het voormalig boerenhuis staat bij de perceelgrens een opgaande es. Gezien de boom bij de perceelsrand staat is het mogelijks een opgeschoten restant uit een verdwenen kaphaag.


ID: 130332 | Landschappelijk element

Twee welkomstlindes

Heuvelgem 23 (Zwalm)
De toegang tot het erf wordt aan beide zijden geflankeerd door een welkomstboom, een opgaande en een gekandelaarde linde. Dit is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de lindebomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden. De toegang tot het erf is op het zuidwesten gelegen zodat de bomen als schermbeplanting functioneerden. Vooral tegen de zon, maar ook tegen regen en wind werden de gebouwen, in het bijzonder de woning en de stallingen, beschermd. Ook het ingespannen paard kon onder de linden bescherming vinden tegen de zomerse zonnestralen.


ID: 305194 | Landschappelijk element

Opgaande Canadapopulier als hoekboom

Hundelgemsebaan zonder nummer (Zwalm)
Bereikbaar vanaf de Hundelgemsebaan staat langs een losweg een mooi ontwikkelde opgaande Canadapopulier. Hij staat als hoekboom langs de rechtgetrokken Zwedebeek. Het is een oude populierenkloon van het vrouwelijk geslacht en is daarom vermoedelijk een Marilandicapopulier. De boom heeft een indrukwekkende stamomtrek van 423 cm, een totale hoogte van 36 m en een kruindoormeter van 28 m. De boom is mooi gevormd en beeldbepalend.


ID: 130297 | Landschappelijk element

Canadapopulier als hoekboom

Kamperstraat zonder nummer, Sint-Annastraat 44-46 (Zwalm)
In Rozebeke en zichtbaar vanaf de Kamperstraat staat in de hoek van een boomgaard een enorme opgaande canadapopulier als hoekboom. Bij de inventarisatie had de boom een respectabele stamomtrek van circa 4 meter wat er hier op wijst dat men het belang van deze boom als waker bij de perceelsgrens hoger inschat dan de economische waarde ervan. Het betreft hier tevens een oude Marilandica, dit is een populierenkloon behorende tot de eerste 18de eeuwse kruisingen tussen de Europese en de Amerikaanse zwarte populier.


ID: 300292 | Landschappelijk element

Libanonceder Kasteel van Beerlegem

Kasteeldreef 8 (Zwalm)
Voor het kasteel staat een oude Libanonceder. Met zijn stamomtrek van ruim 520 cm behoort hij tot de dikste van Vlaanderen (4de voor Vlaanderen op de lijst van BELTREES). De boom wordt verankerd met touwen en zou beschadigd zijn tijdens een bominslag in het kasteel tijdens de Tweede Wereldoorlog.


ID: 130114 | Landschappelijk element

Twee welkomstbomen bij het kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
Bij het begin van de kasteeldreef staan twee mooi ontwikkelde, opgaande zomerlinden. Ze vervullen er de functie van welkomstbomen, soms ook wachters genoemd en zijn op traditionele wijze aangeplant bij de toegang tot het kasteeldomein. Het planten van welkomstbomen is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners beschermd werden van kwade invloeden. Het betreft hier twee Hollandse linde, waarvan de dikste een stamomtrek heeft van 277 cm.


ID: 130116 | Landschappelijk element

Kasteeldreef kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De kasteeldreef, een drie meter brede kasseiweg, met aan beide zijden een lijnaanplanting van opgaande beuken. De oude beukendreef is omstreeks 1985 gekapt en succesvol heraangeplant. De dreef bestaat uit twee bomerijen met een tussenafstand van zeven meter. De bomen in de rijen zijn eveneens met een tussenafstand van zeven meter geplant. De dreef heeft een lengte van 360 meter en voorzag in een lommerrijke toegangsweg naar het kasteel.


ID: 130118 | Landschappelijk element

Tamme kastanjedreef als deel van ganzenvoet kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De tamme kastanjedreef heeft een lengte van 310 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet en dateert uit de periode van de heraanleg van het park tussen 1814 en 1830. De ganzenvoet is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een zéér jonge aanplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering. De plantafstand tussen de bomenrijen is twaalf meter en is acht meter in de rijen.


ID: 130119 | Landschappelijk element

Eikendreef als deel van ganzenvoet kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De eikendreef heeft een lengte van 350 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet en dateert uit de periode van de heraanleg van het park tussen 1814 en 1830. De ganzenvoet is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een relatief jonge eikenaanplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering. De plantafstand tussen de bomenrijen is acht meter en is eveneens acht meter in de rijen.


ID: 130136 | Landschappelijk element

Opgaande linde als welkomstboom

Kerkstraat 22 (Zwalm)
Op traditionele wijze is er een lindeboom aangeplant bij de toegang van het erf. Het planten van welkomstbomen is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden. Het betreft hier een Hollandse linde met een stamomtrek van 200 cm.