1706 resultaten


ID: 130185 | Landschappelijk element

Twee opgaande welkomstlinden

Knokstraat 52 (Zwalm)
Op 19de eeuwse stafkaarten is er een hoeve ingetekend op het achterliggend perceel ten opzichte van de huidige bewoning langs de Knokstraat en dat bereikbaar was via de nu nog aanwezige losweg. De hoeve is verdwenen en het enigste dat nog als reminiscentie aanwezig is, zijn de twee welkomstbomen bij de historische toegang tot het erf. Het zijn twee opgaande linden, een zomerlinde en een Hollandse linde.


ID: 130175 | Landschappelijk element

Opgaande beuk in holle weg

Konkelstraat zonder nummer (Zwalm)
De Konkerstraat is een holleweg die diep geërodeerd is in de oostelijke steile helling van de vallei van de Moldergembeek. Om verdere erosie te beperken werden onder andere de taluds van de holle weg beplant, meestal met hakhout. In deze beplanting heeft er zich een enorme opgaande beuk ontwikkeld. De boom met een stamomtrek van 320 cm, is zéér hoog opgesleund en heeft een kruindoormeter van 23 meter.


ID: 130213 | Landschappelijk element

Opgaande canadapopulier als hoekboom

Kortendries zonder nummer (Zwalm)
In de Zwalmvallei en zichtbaar vanaf de Kortendries staat in de hoek van een weide een opgaande canada als hoekboom. Bij de inventarisatie had de boom een respectabele stamomtrek van meer dan 4 meter wat er hier op wijst dat men het belang van deze boom als waker bij de perceelsgrens hoger inschat dan de economische waarde ervan.


ID: 305232 | Landschappelijk element

Zuilvormige blauwe atlasceder

Latemdreef 50 (Zwalm)
In de voortuin bij een villa staat een zeldzame zuilvormige blauwe atlasceder (Cedrus atlantica cv. ‘Fastigiata Glauca’). Dit is een cultuurvariëteit van de Atlasceder met schuin naar boven gerichte takken, waardoor de boomkruin een piramidale vorm heeft.


ID: 130148 | Landschappelijk element

Opgaande linde als hoekboom

Lindestraat zonder nummer, Scheldestraat 1 (Zwalm)
Langs de Lindestraat en in het begin van de Scheldestraat staat in de hoek van een kadastraal perceel een opgaande linde. Om te voorkomen dat, bij nacht en ontij, de door de landmeter geplaatste hoeksteen zou worden verzet werd veelal in een hoekboom voorzien. Dit is een oud gebruik waarbij men de kadastrale situatie fixeert met een boomaanplanting. Bomen kunnen immers niet verplant worden zonder dat daar sporen van achter blijven.


ID: 130257 | Landschappelijk element

Opgaande linde als hoekboom

Machelgemstraat zonder nummer (Zwalm)
Volgens de gebruiken van weleer zijn in de hoeken van kadastrale percelen opgaande lindebomen geplant. Deze nog relatief jonge bomen staan er als hoekboom en functioneren als waker bij de grens van het erf.


ID: 130258 | Landschappelijk element

Opgaande linde als hoekboom

Machelgemstraat zonder nummer (Zwalm)
Volgens de gebruiken van weleer zijn in de hoeken van kadastrale percelen opgaande lindebomen geplant. Deze nog relatief jonge bomen staan er als hoekboom en functioneren als waker bij de grens van het erf.


ID: 130107 | Landschappelijk element

Opgaande linde Saksenboom

Meilegemstraat zonder nummer, Saksenboomstraat zonder nummer (Zwalm)
Een jonge opgaande linde is aangeplant op de brede berm langs de Meilegemstraat en de Saksenboomstraat. De oorspronkelijke boom stond in de hoek van een kadastraal perceel en functioneerde er als hoekboom en markeerde ook de grens tussen de gemeenten Zwalm en Gavere. De oorspronkelijke Saksenboom in 2003 geveld om dat hij aangetast was door houtrot, was een oude variëteit van de Hollandse Linde, een kruising tussen de winter- en de zomerlinde.


ID: 130181 | Landschappelijk element

Opgaande es als hoekboom

Moldergem 93 (Zwalm)
Aan de straatzijde en in de hoek van het erfperceel staat een opgaande es als hoekboom. Op het moment van de inventarisatie was er een unieke representatieve erfbeplanting aanwezig die bestond uit drie beplantingstypes op de perceelsrand, bestaan de uit een scheerhaag aan de straatzijde, een kaphaag rond het erf en een opgaande hoekboom.


ID: 130171 | Landschappelijk element

Opgaande zoete kers als hoekboom

Molenberg 3 (Zwalm)
Een zéér oude opgaande zoete kers met een stamomtrek van 280 cm staat achteraan op een woonkavel. Als we ons baseren op kadasterkaarten dan zien we dat de boom als hoekboom geplant is.