1703 resultaten


ID: 130070 | Landschappelijk element

Beeldbepalende opgaande eik als hoekboom

Paulatemstraat 6 (Zwalm)
Een beeldbepalende opgaande eik bovenop een talud met een stamomtrek van ruim meer dan 3 meter, een totale hoogte van 30 meter en een kruindoormeter van 24 meter. De boom is er geplant in de hoek van een eerder complexe kadastrale grenssituatie.


ID: 130079 | Landschappelijk element

Opgaande zomereikenrij

Paulatemstraat 67/69 (Zwalm)
Parallel met de straat staat, op het erf, een opgaande bomenrij van hoog opgesleunde zomereiken. De rij bestaat uit vier bomen die van ruime plantafstanden zijn voorzien en hierdoor mooi zijn ontwikkeld.


ID: 130076 | Landschappelijk element

Okkernoot als hoekboom

Paulatemstraat 72 (Zwalm)
Om de hoek van het kadastrale perceel, tevens de hoek van de Paulatemstraat met de Holstraat, te verzegelen werd een opgaande okkernoot aangeplant.


ID: 301271 | Landschappelijk element

Opgaande eik

Rijkekleie zonder nummer (Zwalm)
Mooi evenwichtig uitgegroeide opgaande zomereik in een recente bosaanplanting. Zijn mooie vorm heeft hij te danken aan zijn solitaire standplaats van weleer.


ID: 130147 | Landschappelijk element

Zomereik als hoekboom bij gemeenteschool

Schoolstraat 12 (Zwalm)
Bij het begin van een losweg en langs de Schoolstraat staat in de hoek van een kadastraal perceel een opgaande eik. Om te voorkomen dat, bij nacht en ontij, de door de landmeter geplaatste hoeksteen zou worden verzet werd veelal in een hoekboom voorzien. Dit is een oud gebruik waarbij men de kadastrale situatie fixeert met een boomaanplanting. Bomen kunnen immers niet verplant worden zonder dat daar sporen van achter blijven. Omdat hij hier ook op de grens met de losweg is geplant voorkwam men ook hierdoor het afsnijden van de bocht bij het afslaan. Gezien zijn oriëntatie ten op zichtte van het schoolgebouw is hij hoogst waarschijnlijk ook als zonnescherm nuttig geweest.


ID: 130310 | Landschappelijk element

Treures bij Molenhoekhoeve

Sint-Annastraat 45 (Zwalm)
Op een perceel dat oorspronkelijk behoorde tot het erf bij de Molenhoekhoeve staat een mooi ontwikkelde treures.


ID: 130309 | Landschappelijk element

Treurwilg op boerenerf

Sint-Annastraat 64 (Zwalm)
Aan de noordzijde van de hoeve staat een mooi ontwikkelde, beeldbepalende treurwilg.


ID: 130139 | Landschappelijk element

Walnoot bij hoeve

Steenweg 81 (Zwalm)
Aan de straatzijde van de hoeve staat bij de inrijpoort een okkernoot. Op het erf was het, en is het nog steeds, gebruikelijk om een notenboom te planten. Men zou hierdoor minder last hebben van muggen. Uiteraard werd de Okkernoot ook geprezen omwille van de jaarlijkse notenoogst. Opvallend is hier ook dat de okkernoot hier als welkomstboom is geplant bij de inkom van het erf.


ID: 130169 | Landschappelijk element

Bomenrij van vijf opgaande bruine beuken

Terweeënstraat zonder nummer, Vredesplein 19, 23 (Zwalm)
Vijf opgaande bomen, vermoedelijk een tot bomen uitgegroeide haag, zijn beeldbepalend en zichtbaar vanaf de Terweeënstraat en Franskouter. Het zijn bruine beuken en de zwaarste stamomtrek bedraagt meer dan 3 meter.


ID: 130227 | Landschappelijk element

Opgaande grauwe abeel

Veldstraat zonder nummer (Zwalm)
Langs de Veldstraat, tegenover nr. 32, staat een mooi ontwikkelde opgaande grauwe abeel. De boom werd hoog opgesleunt en heeft hierdoor een takvrije stam van 12 meter. Voor de opkomst van de canadapopulier werd voor het aanplanten van snelgroeiende zachthoutsoorten, onder andere abeel gekozen. Deze boomsoort wordt nog nauwelijks aangewend en is inmiddels een zeldzaamheid geworden.