1667 resultaten


ID: 130417 | Landschappelijk element

Moerascipres als vredesboom

Lodorp zonder nummer (Aalter)
Het dorpspleintje ten zuiden van de kerk werd aangelegd op het voormalige kerkhof. Op dit pleintje werd na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog een herdenkingsboom geplant, het werd een moerascipres. Inmiddels is hij flink uit de kluiten gewassen en heeft hij een stamomtrek van meer dan 327 cm (gemeten in 2001).


ID: 305808 | Landschappelijk element

Hongaarse eik bij Kraenepoel

Lotenhullestraat zonder nummer (Aalter)
Een Hongaarse eik werd aangeplant dicht bij de Lotenhullestraat en de Kranepoelloop als onderdeel van een aanleg behorende tot de ‘Villa Cranenpoel’, in 1902 gebouwd. De boom had op het moment van de inventarisatie (2017) een stamomtrek van 198 cm en een opvallende entwonde op een hoogte van 160 cm.


ID: 34825 | Bouwkundig element

Kasteel van Bellem

Mariahovelaan 2-4, 4A (Aalter)
Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw heropgebouwd door de industrieel J.-L. van Caneghem. Het werd in de periode 1855-1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschapsstijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. De ronde duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.


ID: 302736 | Landschappelijk element

Kasteeldreef met drie bomenrijen

Mariahovelaan zonder nummer (Aalter)
Dreef die langs het kasteeldomein de Warandestraat volgt en het kasteel in westelijke richting met de dorpskom van Bellem verbindt en oostwaarts in de richting van Hansbeke en Zomergem verloopt. Het is een asymmetrische dreef met aan de noordzijde één bomenrij en aan de zuidzijde twee bomenrijen met een tussenliggend fietspad. Het bomenbestand is gemengd en bestaat uit bruine beuk, gewone beuk en bijmengingen van zomereik en canadapopulier. De noordelijke bomenrij heeft het sterk te verduren gehad en vertoont hiaten.


ID: 130422 | Landschappelijk element

Treurbeuk Gezelleboom

Ruiseleedsestraat 3A (Aalter)
De treurbeuk bevindt zich in een privé-tuin van een woning langs de Ruiseleedsestraat in de dorpskom van Poeke. De kruinstraal bedraagt 10 meter, de hoogte van de takvrije stam 8 meter. De treurbeuk heeft een stamomtrek van 3,29 meter.


ID: 130410 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beuk bij school De Beuk

Stationsstraat 82 (Aalter)
Een enorme en zéér zwaar ontwikkelde bruine beuk met een stamomtrek van meer 600 cm (gemeten 2003), stond op het terrein van de midden- en basisschool De Beuk. De beukenboom had een takvrije stam van 1,5 meter en had op het moment van de inventarisatie een zeer groot kruinvolume. De boom is om veiligheidsredenen verwijderd.


ID: 130411 | Landschappelijk element

Twee opgaande bruine beuken bij school De Beuk

Stationsstraat 82 (Aalter)
Aan de straatzijde van de midden- en basisschool De Beuk staan twee mooi ontwikkelde bruine beuken.


ID: 300545 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beuk

Valkestraat 4 (Aalter)
Hoog opgesleunde beuk vervult een beeldbepalende rol in de dorpskom. De opgaande boom heeft een evenwichtige en mooi ontwikkelde kruin.


ID: 134450 | Landschappelijk element

Tuin van de villa Dorenberg

Franseliniestraat 2A (Aarschot)
Overblijfsel van tuin rond een in 1887 gebouwde en achteraf sterk verbouwde villa, oorspronkelijk 1,5 hectare; restanten van de oorspronkelijke beplanting (meidoornhaag, monumentale bruine beuk).


ID: 306804 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beuk bij Villa Dorenberg

Franseliniestraat 2A (Aarschot)
De monumentale bruine beuk op de zuidflank van de Dorenberg, is van heinde en verre zichtbaar. Hij bevindt zich in de tuin van een villa die rond 1880 gebouwd werd door Petrus Craenen.