1371 resultaten


ID: 38434 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


ID: 38453 | Bouwkundig element

Brouwerij-stokerij Meheus met woonhuis

Kerkstraat 36 (Zulte)
Herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, links een bijgebouwtje als verbinding naar het stokerijgebouw, nu met verbouwde top en nieuwbouw achteraan.


ID: 130117 | Landschappelijk element

Eikendreef als deel van ganzenvoet  kasteeldomein Beerlegem

Beekmeers zonder nummer, Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De eikendreef heeft een lengte van 340 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet. Dit is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een relatief jonge eikenaangeplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering.


ID: 45266 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 58 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang; ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.


ID: 45149 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef 3, 8 (Zwalm)
Domein van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek. Vermoedelijk in oorsprong een middeleeuwse site met walgrachten


ID: 130112 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van haagbeuk bij kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer, Paulatemstraat zonder nummer (Zwalm)
De Engelse tuin ten zuidoosten van het kasteel wordt langs de Paulatemstraat afgesloten met een geschoren haag. De haag bestaat in hoofdzaak uit haagbeuk en met al dan niet natuurlijke bijmengingen van beuk, meidoorn, gewone es, zomereik en olm. Het betreft hier een zéér oude scheerhaag bedoeld om indringing te voorkomen.


ID: 130113 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer, Paulatemstraat zonder nummer (Zwalm)
In het kasteeldomein van Beerlegem bij een recent bebost weiland staat langs de Paulatemstraat een weerhaag, ooit dienstig als veekering. Deze voorloper van de prikkeldraadafsluiting bestaat hier nog op originele scheerhoogte. De veekeringen werden vroeger ondoordringbaar gemaakt door ze aan te planten met dichte plantafstanden, door ze regelmatig te verjongen, door inboet en snoei. Om het gat in de haag te dichten werden bepaalde vlechttechnieken toegepast en werden beschikbare takken in de haag gevlochten.


ID: 130116 | Landschappelijk element

Kasteeldreef kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De kasteeldreef, een drie meter brede kasseiweg, met aan beide zijden een lijnaanplanting van opgaande beuken. De oude beukendreef is omstreeks 1985 gekapt en succesvol heraangeplant. De dreef bestaat uit twee bomerijen met een tussenafstand van zeven meter. De bomen in de rijen zijn eveneens met een tussenafstand van zeven meter geplant. De dreef heeft een lengte van 360 meter en voorzag in een lommerrijke toegangsweg naar het kasteel.


ID: 130118 | Landschappelijk element

Tamme kastanjedreef als deel van ganzenvoet kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De tamme kastanjedreef heeft een lengte van 310 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet en dateert uit de periode van de heraanleg van het park tussen 1814 en 1830. De ganzenvoet is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een zéér jonge aanplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering. De plantafstand tussen de bomenrijen is twaalf meter en is acht meter in de rijen.


ID: 130119 | Landschappelijk element

Eikendreef als deel van ganzenvoet kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De eikendreef heeft een lengte van 350 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet en dateert uit de periode van de heraanleg van het park tussen 1814 en 1830. De ganzenvoet is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een relatief jonge eikenaanplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering. De plantafstand tussen de bomenrijen is acht meter en is eveneens acht meter in de rijen.