1377 resultaten


ID: 45149 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef 3, 8 (Zwalm)
Domein van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek. Vermoedelijk in oorsprong een middeleeuwse site met walgrachten


ID: 130112 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van haagbeuk bij kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer, Paulatemstraat zonder nummer (Zwalm)
De Engelse tuin ten zuidoosten van het kasteel wordt langs de Paulatemstraat afgesloten met een geschoren haag. De haag bestaat in hoofdzaak uit haagbeuk en met al dan niet natuurlijke bijmengingen van beuk, meidoorn, gewone es, zomereik en olm. Het betreft hier een zéér oude scheerhaag bedoeld om indringing te voorkomen.


ID: 130113 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer, Paulatemstraat zonder nummer (Zwalm)
In het kasteeldomein van Beerlegem bij een recent bebost weiland staat langs de Paulatemstraat een weerhaag, ooit dienstig als veekering. Deze voorloper van de prikkeldraadafsluiting bestaat hier nog op originele scheerhoogte. De veekeringen werden vroeger ondoordringbaar gemaakt door ze aan te planten met dichte plantafstanden, door ze regelmatig te verjongen, door inboet en snoei. Om het gat in de haag te dichten werden bepaalde vlechttechnieken toegepast en werden beschikbare takken in de haag gevlochten.


ID: 130116 | Landschappelijk element

Kasteeldreef kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De kasteeldreef, een drie meter brede kasseiweg, met aan beide zijden een lijnaanplanting van opgaande beuken. De oude beukendreef is omstreeks 1985 gekapt en succesvol heraangeplant. De dreef bestaat uit twee bomerijen met een tussenafstand van zeven meter. De bomen in de rijen zijn eveneens met een tussenafstand van zeven meter geplant. De dreef heeft een lengte van 360 meter en voorzag in een lommerrijke toegangsweg naar het kasteel.


ID: 130118 | Landschappelijk element

Tamme kastanjedreef als deel van ganzenvoet kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De tamme kastanjedreef heeft een lengte van 310 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet en dateert uit de periode van de heraanleg van het park tussen 1814 en 1830. De ganzenvoet is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een zéér jonge aanplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering. De plantafstand tussen de bomenrijen is twaalf meter en is acht meter in de rijen.


ID: 130119 | Landschappelijk element

Eikendreef als deel van ganzenvoet kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef zonder nummer (Zwalm)
De eikendreef heeft een lengte van 350 meter en is onderdeel van een ruimer drevenstelsel in de vorm van een ganzenvoet en dateert uit de periode van de heraanleg van het park tussen 1814 en 1830. De ganzenvoet is een drevenpatroon bestaande uit vijf dreven die vertrekken aan de voorhof van het kasteel. Het betreft hier een relatief jonge eikenaanplant binnen de contouren van een op de kadasterkaart ingetekende percelering. De plantafstand tussen de bomenrijen is acht meter en is eveneens acht meter in de rijen.


ID: 81048 | Bouwkundig element

Banhoutbos

Banhout 1-4 (Zwevegem)
Banhout nr. 1-2-3-4. <italic>Banhoutbos</italic>. Parkbos en oud bosrelict van ca. 25 ha, met resterende afsluitende haag, omgeven door dreven met ten noorden, kasteel (nr. 2), voormalige hoeve met koetshuis (nr. 1), recente woning met duiventoren en afhankelijkheden (nr. 4), gelegen langs een dreef loodrecht aangesloten op de Vierkeerstraat en ten zuiden Boswachterswoning (nr. 3). Histori