1201 resultaten


ID: 17280 | Bouwkundig element

Villa gedateerd 1905

Perstraat 20 (Beveren)
Alleenstaande villa in een mooi park daterend van 1905 (gevelsteen).


ID: 17285 | Bouwkundig element

Landhuis

Stuurstraat 111 (Beveren)
Sterk gerenoveerd kasteeltje omgeven door park. Bakstenen gebouw van zeven traveeën en één bouwlaag met vooruitspringende en hoger opgetrokken partijen en afgedekt onder zadeldaken met speels gebruik van kantelen, trapgevels, rondboog- en muizentandfriezen en achtkantige hoektorentjes. Haaks op het kasteel: bakstenen koetshuis.


ID: 300774 | Landschappelijk element

Het Klein Park

Dreef 2, Klein Park 1 (Bierbeek)
Tot landhuis verbouwde vierkantshoeve van het voormalige Hof ten Poele, vermoedelijk voor het eerst aangepast omstreeks 1810 en bijkomend verbouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw, omgeven door park van bijna 11 hectare in vroege landschappelijke stijl, met groentekelder en tot vijvers opgestuwde beek, voorzien van cascade met waterspuwers; belangrijke aanplantingen rond 1860; diverse oude en zeldzame bomen.


ID: 300760 | Landschappelijk element

Het Groot Park

Groot Park 1-9, 13-19 (Bierbeek)
Park van circa 23 hectare, ontstaan rond een molen­vijver en een omstreeks 1750 gebouwd huis van plaisantie, in 1836-1837 heraangelegd in landschap­pelijke stijl, maar met be­houd van tal­rijke rechtlij­nig geometrische elementen, bijvoorbeeld het drevenpatroon van het '­bosquet', waarin in 1926 de paviljoenen van de psychiatrische kliniek 'Salve Mater' werden opgetrokken.


ID: 300752 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Hottat

Holleweg 3 (Bierbeek)
Kasteel in eclectische stijl, wederopgebouwd na vernieling in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Omgeven door landgoed van circa 45 hectare, waarvan de embryonale landschappelijke aanleg uit begin 19de eeuw rond 1840 wordt uitgebreid en rond 1900 grotendeels de 18de-eeuwse geometrische patronen verdringt.


ID: 212490 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Sint-Kamillusinstituut

Krijkelberg 1-2, 1A-B (Bierbeek)
Tussen 1928 en 1932 werd op de Krekelberg te Bierbeek door de Broeders van Liefde een gesticht gebouwd voor 800 behoeftige krankzinnige mannen. Het psychiatrisch instituut is hiërarchisch-organisch gestructureerd (de kapel in het midden), met omringende eclectische tuinaanleg uit 1930 over circa 15 hectare. Het domein is symmetrisch en modulair opgebouwd rond diverse eenheden (een administratief gebouw, een dodenhuisje, een feestzaal, een washuis, een watertoren, ....) en paviljoenen in een eclectische, op streekeigen historische stijlen gesteunde architectuur. De paviljoenen hebben elk, afwisselend, strak geometrische en landschappelijke deeltuinen waarin invloeden van de 'Nouveau jardin pittoresque' te herkennen zijn. Achteraan het domein zijn de hoeve en de begraafplaats gelegen. De gebouwen werden ontworpen door Alfons Van de Vijver.


ID: 300754 | Landschappelijk element

Domein Hof ten Hooilaard

Oudebaan 79 (Bierbeek)
Landschappelijk park met remisevleugel uit 1914; circa 6 hectare aange­legd rond 1850 op een valleihelling en rond twee vijvers bezit nog enkele oude en zeldzame bomen.


ID: 300778 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Zielenberg

Zielenberg 1-3 (Bierbeek)
Villa met dienstgebouwen en hou­ten belvedèrepaviljoen uit 1928 omgeven door park met radiaal-concentrisch patroon van circa 5 hectare, in 1925-1930 aangelegd op heuvelsi­te; zwembad uit 1940.


ID: 135259 | Landschappelijk geheel

Landcommanderij Alden Biesen

Bilzen, Kleine-spouwen, Martenslinde, Rijkhoven (Bilzen)
Alden Biesen is gelegen aan de Kasteelstraat te Rijkhoven (Bilzen), een voormalig landbouwdorp. In 1220 werd door de abdis van Munsterbilzen en de graaf van Loon een kerkje met afhankelijkheden en akkers geschonken aan de Duitse orde, die er een commanderij oprichtte. De commanderij van Biesen groeide uit tot de hoofdzetel van de balije van de Nederlanden en kreeg hierdoor de benaming landcommanderij. Van het oorspronkelijke gebouwenbestand is vrijwel niks bekend. Vanaf 1543 werd gestart met de bouw van het huidige waterlslot. In latere bouwcampagnes volgde de bouw van de verschillende andere gebouwen op de site. Rond een centrale fontein werd een formele tuin aangelegd en eind 18de eeuw werd een Engels park aangelegd.


ID: 302714 | Landschappelijk element

Kasteelpark Groenendael

Groenendaal 1-2 (Bilzen)
Dit landgoed in het Limburgse dorpje Waltwilder, nu een deelgemeente van Bilzen, kende een ontwikkeling die exemplarisch is voor menig kasteeldomein in Limburg. De namen van Loonse, later Luikse families als Joncholt, Elderen, Lamboy, Grady en Rosen zijn er mee verbonden.