1785 resultaten


ID: 81213 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna

Otegemplaats 1 (Zwevegem)
Parochiekerk, gelegen te midden in de dorpskom aan de oostzijde van het dorpsplein. Neoclassicistisch bedehuis gedateerd "1789" door middel van geschilderd opschrift op sluitsteen van de rondbogige omlijsting van het westportaal.


ID: 81032 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jozef Werkman

Stedestraat zonder nummer (Zwevegem)
Stedestraat z.nr./ Sint-Jozefstraat nr. 37. <italic>Parochiekerk Sint-Jozef Werkman</italic>. Moderne zaalkerk opgetrokken in 1965 naar ontwerp van architect Frits Matton (Zwevegem) ter vervanging van een houten noodkerk. Bedehuis op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in rode baksteen onder zadeldak (kunstleien). Open narthex met bakstenen pijlers. Centraal rechthoekig portaal. Noord-


ID: 81036 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus

Theophiel Toyeplein zonder nummer (Zwevegem)
Theophiel Toyeplein z.nr. Parochiekerk Sint-Amandus Moderne kerk getypeerd door de gotisch geïnspireerde vormentaal. De huidige kerk, opgetrokken in 1938 vervangt de oude, overwegend 16de-eeuwse laat-gotische hallenkerk. Enkel de achtkantige, gotische toren en de Romaanse torenvoet in Doornikse steen en een deel van het meubilair bleven behouden. Licht verheven inplanting


ID: 14687 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Dorp West zonder nummer (Zwijndrecht)
Gotische kerk met romaanse kern, aanvankelijk toegewijd aan Sint-Amandus, in de 17de eeuw aan het Heilig Kruis. Het oostelijk deel van het schip, de dwarsbeuk en de onderbouw van de toren zijn resten van de romaanse kerk uit de 12de eeuw.


ID: 14741 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Zwijndrecht)
Kerk met openluchtbeiaard, aan zuidzijde omgeven door grasperk en omheiningsmuurtje, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Schelde, zou volgens de overlevering gesticht zijn in 910.