19 resultaten


ID: 19141 | Bouwkundig element

Kartuizerklooster

Fratersplein 9, 9A, Groenebriel 3 (Gent)
Het klooster Sint-Jan in Eremo werd gesticht in 1456 door de fraters van de Derde Orde van Sint-Franciscus belast met verzorging van zieken en krankzinnigen. In de 17de eeuw werd het klooster hersteld en uitgebreid en een nieuwe kloosterkerk gebouwd. In 1797 richtte Lieven Bauwens in het klooster een katoenspinnerij in, waarna de gebouwen in 1844 opnieuw werden ingericht als klooster.


ID: 20451 | Bouwkundig element

Priorij van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Galilea

Hoogstraat 19 (Gent)
Het klooster besloeg oorspronkelijk het hele pand tussen Hoogstraat, Turrepoortsteeg, Holstraat en Schouwvagersstraat. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (pannen). De oude lijstgevel onderging in 1813 enkele wijzigingen en werd bepleisterd, in 1956 ontpleisterd en gerestaureerd in 16de-eeuwse trant.


ID: 25435 | Bouwkundig element

Dominicanenklooster

Onderbergen 1, 5 (Gent)
Indrukwekkend ensemble op rechthoekig grondplan, in de eerste helft van de 13de eeuw ingenomen door de dominicanen en uitgebouwd tot klooster en kerk. Behouden oostvleugel uit de 13de-eeuwse bouwcampagne in Doornikse kalksteen. De westvleugel heeft een 14de-eeuwse straatgevel met een sokkel van Doornikse kalksteen. De noordvleugel dateert van 1650-51. In 1780-81 werd tegen de oostgevel een aanbouwsel in Lodewijk XVI-stijl opgetrokken. In de hoek tussen noord- en oostvleugel, bevindt zich het Klein Pand uit de 17de eeuw.


ID: 8378 | Bouwkundig element

Priorij Hunnegem

Gasthuisstraat 98 (Geraardsbergen)
De Frankische nederzetting Hunnegem met haar romaans kerkje ligt aan de oorsprong van de stad Geraardsbergen. Parochia de Huneghem reeds vermeld in de stichtingsoorkonde van Geraardsbergen van 1068.


ID: 135373 | Landschappelijk geheel

Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa

Grobbendonk (Grobbendonk), Herentals (Herentals), Vorselaar (Vorselaar)
Het gebied ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ omvat de beekvalleien van de Aa en de Kleine Nete gelegen tussen de dorpskernen van Grobbendonk, Vorselaar en Herentals, het tussen beide rivieren hoger gelegen ‘interfluvium’ en de ten zuiden ervan gelegen gronden van de voormalige Britse militaire basis. De combinatie van de natte, open alluviale beekvalleien met de tussenliggende en aangrenzende hoger gelegen hoofdzakelijk beboste zandgronden zorgt voor een opvallende landschappelijke verscheidenheid. De ondergrond, de bodem, het reliëf en de waterhuishouding liggen aan de basis van dit nog vrij gaaf bewaard Kempisch landschap.


ID: 85527 | Bouwkundig element

Priorij Onze-Lieve-Vrouw Ten Troon

Troon 30 (Grobbendonk)
Eertijds een abdij met hoogstaand geestelijk en cultureel peil, gesticht in 1414 door ridder Arnold van Crayenhem en vrouwe Johanna van Steyvoort. Heden deels herleid tot ruïne.


ID: 22150 | Bouwkundig element

Kasteel Henegauw

Kloosterlaan 22A, Luikersteenweg 427, 467 (Hasselt)
Zeer oude site met prehistorische en Romeinse vondsten. In de 12de eeuw schonken de graven van Loon het goed aan de kanunniken van het Heilig Graf, die hier vanaf 1250 een hoeve bezaten, later uitgebouwd tot priorij.


ID: 39612 | Bouwkundig element

Priorij, langschuur en aanhorigheden Kartuizerklooster

Kapellestraat 74 (Herne)
De stichting van een kartuizerklooster wordt vermeld in 1314. Heden resten nog de priorij met poort uit 1716, een langsschuur uit 1705 en vroegere aanhorigheden langs de Kloosterstraat.


ID: 39792 | Bouwkundig element

Priorij van Groenendaal

Duboislaan 1, Joannes Ruysbroeckweg 1, zonder nummer (Hoeilaart)
Het merendeel der gebouwen werd in 1825 gesloopt. Heden resten evenwel nog het in 1794 gebouwde priorskwartier en een overblijfsel van de kloosterkerk.


ID: 135016 | Landschappelijk geheel

Priorij van Corsendonk en de Tikkebroeken

Kasterlee (Kasterlee), Oud-Turnhout (Oud-Turnhout)
De gebouwen van de voormalige priorij van Corsendonk gaan terug tot de eerste helft van de 16de en de 17de eeuw. De priorij zelf gaat terug tot 1398. Het molenhuis, de gracht rond het domein, de vijver en het drevenpatroon zijn nog goed bewaard. Het centrale gedeelte van de ankerplaats en een deel van de valleien van de Wamp en de Rodenloop kregen hun huidige vorm door de landbouwactiviteiten in de 19de eeuw. De variatie in abiotische condities binnen de ankerplaats is groot en dat uit zich in vegetatie en landschap. De Tikkebroeken, in de vallei van de Rodenloop, wordt gekenmerkt door een typische beekdalvegetatie.