6 resultaten


ID: 75503 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Wezenstraat 1 (Arendonk)
Rijkswachtkazerne, volgens het kadaster opgetrokken circa 1908 als woonblok voor vijf rijkswachtfamilies, zie gevelplaat met opschrift "Nationale Gendarmerie". Vrijstaand, symmetrisch opgebouwd complex.


ID: 83274 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van rijkswachterswoningen

Hooistraat 15-25 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van enkelhuizen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), van 1900. Gebouwd in opdracht van de overheid voor de rijkswachtergezinnen. Verankerde bakstenen lijstgevels links afgewerkt met kantelen en rechts met trapgevel.


ID: 125570 | Bouwkundig geheel

Tuinwijk met rijkswachtershuizen

Leopoldlaan 18-60 (Dendermonde)
Tegenover en horende bij het rijkswachtgebouw bevindt zich een tuinwijk met 22 rijkswachtershuizen. Dit geheel werd na de heraanleg van de laan in 1936-1937 en de slechting van de wallen op het voormalige Bastion IV gerealiseerd.


ID: 84527 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne van 1956

Kraaistraat 14-26 (Dentergem)
Rijkswachtkazerne van 1956 ontworpen door architect Hendrik Denys (Brugge). Koppelwoningen met garages gegroepeerd rond een asfaltweg.


ID: 307187 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Baaisteeg 2, 2A, Erpelsteeg 1-3, Ridderstraat 2, Ursulinenstraat 71-75 (Gent)
Tussen 1981 en 1996 bouwde de federale overheid een nieuwe rijkswachtkazerne op de plaats van het voormalige Ursulinenklooster. Met hun postmodernistische ontwerp zette het multidisciplinaire bureau Groep Planning in op de herwaardering van de historische stad als leef- en werkomgeving.


ID: 120734 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk, Mandelkwartier

Beversesteenweg 80-86, 140-158, Eksaardestraat 1-76, 78-94, Hammestraat 1-101, Herentalslaan 1-40, 41-49, Mandeldreef 1-82, 84, Mandellaan 50-140, Meulebekestraat 2-6, 7-52, Munitieplein, Munitiestraat 2-4, 5-20, 21-31, Toekomststraat 1-5, 6-23, 25-31 (Roeselare)
Arbeiderswijk met ruim 300 woningen waaronder enkele rijkswachterswoningen, gebouwd tijdens het interbellum door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van de Roeselaarse architecten Ernest Apers, Albert Callebert, René Doom, Valère Duyvewaardt, Franz Seroen en Alfons Van Coillie.