172 resultaten


ID: 45276 | Bouwkundig element

Klooster Zusters van het Heilig Hart van Maria

Kloosterstraat 1 (Zwalm)
Kloostergebouwen opgesteld in U-vorm rondom begraasde binnenplaats, linkse vleugel van 1890 met kloosterkapel, rechtse vleugel heropgebouwd in 1893, nieuwe straatvleugel van 1957.


ID: 81330 | Bouwkundig element

Meisjesschool

Rodewilgenstraat 6 (Zwevegem)
Rodewilgenstraat nr. 2. Voormalige meisjesschool, heden ontmoetingscentrum <italic>Ter Streye</italic>. Deel uitmakend van het klooster van de Zusters van Liefde cf. Koffiestraat. In 1811 oprichting van armenschool, door weduwe J.-B. Vanhuffel-Decock en haar dochters. In 1815 werd de stichting overgedragen aan de Gentse kanunnik Triest, stichter van de congregatie van de Zusters van Liefde