172 resultaten


ID: 45068 | Bouwkundig element

Rustoord van het O.C.M.W., De Strandjutter

Frans Masereellaan 9 (Blankenberge)
Frans Masereellaan nr. 9. Z.g. "De Strandjutter", rustoord van het O.C.M.W. Blankenberge, gelegen in vrij groene omgeving. Gebouw van 1974 n.o.v. architect R. Delanghe, uitbreiding met nieuwe vleugel in 1996 n.o.v. architect D. Van Beselaere. Oorspronkelijk hoofdvolume van vier bouwlagen onder plat dak. Markerende witte faiencebetegeling. Trappartij meer opengewerkt en geaccentueerd door paneel


ID: 73793 | Bouwkundig element

Klooster en school van de zusters van Maria

Kasteelstraat 45 (Brakel)
Klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria met aanpalend Viso Cor Mariae-school. Groot klooster- en schoolcomplex in neogotische en art-decostijl rondom kasteel, gelegen tussen Kasteel- en Spoorwegstraat. School als spinhuis" voor arme meisjes in 1825 opgericht op initiatief van pastoor Van der Haegen.


ID: 74016 | Bouwkundig element

Moederhuis van de congregatie der zusters penitenten van Sint-Franciscus van Assisi van Opbrakel

St.-Franciscusstraat 2 (Brakel)
Voormalig moederhuis van de congregatie der zusters penitenten van Sint-Franciscus van Assisi van Opbrakel, heden rusthuis voor de zusters van de congregatie.


ID: 74021 | Bouwkundig element

Pastorie

St.-Martensstraat 3 (Brakel)
Oude pastorie, heden kloosterhuis bij het Sint-Franciscustehuis. Als pastorie opgericht in het vierde kwart van de 18de eeuw door toenmalig pastoor J. B. De Landtsheere en als dusdanig gebruikt tot circa 1835.


ID: 43748 | Bouwkundig element

Klooster en schoolgebouw

Teirlinckstraat 22 (Brakel)
Klooster van de zusters van de congregatie van Sint-Vincentius van Deftinge met katholieke vrije basisschool en voormalig godshuis, thans rusthuis "Sint-Ursmarus". Bakstenen gebouwencomplex tegenover het koor van de Sint-Ursmaruskerk. Bouw in 1892 van klooster aan de straat en ernaast achterin gelegen schoolgebouw van 1893.


ID: 12839 | Bouwkundig element

Rustoord Salve

Rustoordlei 77 (Brasschaat)
Rustoord Salve, centraal gelegen in en zijn naam verlenend aan de wijk Rustoord, werd in 1910 gebouwd naar een ontwerp van Floris Verbraeken en uitgevoerd door aannemer Fréderic Masson.


ID: 70846 | Bouwkundig element

Gasthuis van het Heilig Kruis

Kloosterstraat 13 (Bree)
Thans Ontmoetingscentrum van de Stad. Gebouwd in 1890 door de Dochters van het Heilig Kruis. Het bestaat uit twee delen: het breedhuis aan de Kloosterstraat, en een alleenstaand gebouw met kapel achter dit gedeelte, aan de huidige Vaesstraat.


ID: 301976 | Bouwkundig geheel

Minnewater en omgeving

Arsenaalstraat, Begijnhof, Katelijnevest, Minnewater, Noordstraat, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, Wijngaardstraat (Brugge)
Het Minnewater met omgeving bevindt zich in het zuiden van Brugge, tussen het begijnhof en de Begijne- en Katelijnevest in. Dit stadsdeel omvat onder meer het Minnewater met aansluitende beplantingen, het Minnewaterpark, het begijnhof en de voormalige Minnewaterkliniek.


ID: 76936 | Bouwkundig element

Privé-woning en kliniek 't Capoentje

Baron Ruzettelaan 343 (Brugge)
Baron Ruzettelaan nr. 343. Vormt een pendant met nr. 345. Z.g. “’t Capoentje”, een privé-woning en kliniek gebouwd in 1934 in opdracht van de gebroeders Capoen. Ze beoefenden de kruidengeneeskunde in combinatie met de wichelroede. Na faillissement en verkoop komt hier de “residentie St. Trudoledeke”. Ontworpen door architect Desiré Maene (Brugge), cf. gevelsteen bij nr. 345. In een folder


ID: 72004 | Bouwkundig element

Kasteel De Patente

Blankenbergse Steenweg 120 (Brugge)
Blankenbergse Steenweg nr. 120. Kasteel z.g. "De Patente". De oudste vermelding van het leengoed "De Patente" gaat terug tot het midden van de 16de eeuw, maar wellicht ligt de oorsprong in de 14de of 15de eeuw. Het goed wordt vermeld als "'t opperhof met een huijs van plaijsance met de walgrachten rontsomme ende 't nederhof aende zuudtsijde, met den bogaert aende oostsijde ...". In 1841 wo