9614 resultaten


ID: 76439 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Drèveweg 84 (Aalst)
Gesloten hoeve, omgeven met hoge bomen en weiden en belangrijk omwille van het volumespel in het landschap.


ID: 428 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Faluintjesstraat 2 (Aalst)
Boerenhuis met haakse langsschuur en tuin gelegen op de hoek van de Kokerijstraat. Eénlaags woonhuis van zes traveeën en één staltravee onder zadeldak.


ID: 9 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Frans Roucelstraat 3 (Aalst)
Semi-gesloten hoeve met gekasseide binnenplaats en bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken; hek ten oosten. Ten westen, boerenhuis van twee verdiepingen en vijf traveeën onder gebogen pannen zadeldak. Gecementeerde erfgevel met uitzicht uit de 19de eeuw.


ID: 386 | Bouwkundig element

Hoeve

Grote Baan 161 (Aalst)
Vermoedelijk voorheen semi-gesloten hoeve, ingeplant aan de straat, daterend uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig gekasseid erf.


ID: 76232 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Grote Baan zonder nummer (Aalst)
Semi-gesloten hoeve ingeplant op de hoek van de Grote Baan en de Bieststraat. Ten noordwesten huis van zeven traveeën en één bouwlaag onder een afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 467 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Kapittelstraat 11 (Aalst)
Vrij grote semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf.


ID: 468 | Bouwkundig element

Hoeve

Kapittelstraat 30 (Aalst)
Hoevetje met oude dwarse schuur onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen).


ID: 495 | Bouwkundig element

Neerhof Hof ten Broek

Keizerstraat 2 (Aalst)
Neerhof van de heren van Liedekerke, in bak- en zandsteenstijl, uit de tweede helft van de 17de eeuw. Neerhof vernieuwd in 1942. Heden resten twee haaks tegenover elkaar geplaatste dienstgebouwen gelegen vlak bij de autosnelweg E5.


ID: 437 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kempinnestraat 10 (Aalst)
Hoevetje met losstaande bestanddelen en overluifelde inrijpoort, omringd door bomen en struiken. Eénlaags huisje van vijf traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 435 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 15 (Aalst)
Hoeve, daterend uit eind 19de eeuw, met recente aanpassingen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen). Toegang via een lage overluifelde poort tussen bakstenen pijlers, met links bakstenen muurtje.