9614 resultaten


ID: 76228 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Sinte Apoloniastraat 34 (Aalst)
Hoevetje met losstaande bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Eénlaags geelbeschilderd woonhuis van vier traveeën, met vernieuwde dakbekleding.


ID: 485 | Bouwkundig element

Hoeve met Onze-Lieve-Vrouwkapel

Terhagenstraat 13 (Aalst)
Naast de hoeve, eenvoudig Onze-Lieve-Vrouwewegkapelletje met opschrift "Zoete Harte van Maria en Jezus".


ID: 326 | Bouwkundig element

Zwanennesthoeve

Zwanenneststraat 2 (Aalst)
Oude pachthoeve voorheen omwald lustverblijf van de familie van Zinnik. gegroend met talrijke boom- en struiksoorten en bijzonder pittoresk gelegen in een tamelijk wijd landschap.


ID: 34549 | Bouwkundig element

Hoeve met tweegezinswoning en bedrijfsgebouwen

Aalterstraat 72 (Aalter)
Achterin gelegen hoeve met tweegezinswoning en losstaande bedrijfsgebouwen; daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 33326 | Bouwkundig element

Hoeve Goed te Lembeke

Aardenburgse Heerweg 5 (Aalter)
Oorspronkelijk leen van de heerlijkheid Wessegem. Grotendeels omgrachte hoeve met sterk verbouwd woonhuis ten westen en schuur ten noorden onmiddellijk bij de wal. Woonhuis op uitgesproken terp, van zeven traveeën onder steil zadeldak; rechts aandak met vlechtingen en schouderstukken, wijzend op oude kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw.


ID: 34987 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Artemeersstraat 3 (Aalter)
Hoeve met lossee bestanddelen gegroepeerd op het met roodgeschilderd ijzeren hek afgesloten erf. Notelaar en betonnen stoeppaaltjes voor het huis.


ID: 34989 | Bouwkundig element

Kasteeltje Goed te Landschoot met omwald neerhof

Artemeersstraat 9 (Aalter)
Voormalig omwald kasteeltje met omwald neerhof. Reeds vermeld in 1455. Midden 17de eeuw leen bestaande uit "eene motte, wallen ende nederhof wel betemmert met een casteelken, huys, schuere ende stallen".


ID: 34872 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Axeldamstraat 24 (Aalter)
19de-eeuws hoevetjegelegen aan de straat. Eenvoudig boerenhuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak.


ID: 34873 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Baarlaars 19 (Aalter)
Hoeve in omhaagde en met gracht afgezoomde boomgaard. Ten noorden, boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (rode pannen, nok loodrecht op de straat), uit de tweede helft van de 18de eeuw.


ID: 34553 | Bouwkundig element

Hoeve Goed ter Blommen

Bakensgoed 6 (Aalter)
Gelegen op het Bulskampveld, op kruispunt van zandpaden afgezoomd met bomen. Evenals het Bakensgoed werd dit goed circa 1525 uit het veld genomen. Gillis Macbesijn, eigenaar van de cijnsgrond na de geuzeberoerten, liet de hoeve "Goed ter Blommen" bouwen. In 1731 werden de hoevegebouwen gesloopt. De huidige woning en dienstgebouwen zouden dateren van 1827.