9586 resultaten


ID: 34874 | Bouwkundig element

Meulemeershoeve

Barelstraat 12 (Aalter)
Mooi gelegen omhaagde hoeve in glooiend landschap, in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan de straat, bij het begin van de oprit naar de hoeve, bakstenen wegkapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van 1875. In boomgaard gelegen boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit begin 19de eeuw.


ID: 34876 | Bouwkundig element

't Hof te Barel

Barelstraat 17 (Aalter)
Heden grotendeels aangepaste hoevegebouwen met toegang ten zuiden, boerenwoning ten noorden en schuur en stallen ten westen. De vroegere omgrachting is voor een klein gedeelte nog bewaard.


ID: 34567 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bellemstraat zonder nummer (Aalter)
Omgracht neerhof bij het Stalinsgoed. Hoeve met losse bestanddelen tegenover elkaar geplaatst. Boerenwoning onder mank zadeldak. Ten zuiden, schuur en stallen met ervoor mestvaalt onder sterk overkragend zadeldak.


ID: 34812 | Bouwkundig element

Kloosterhoeve

Berkenstraat 23 (Aalter)
In een boomgaard gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, afgesloten met ijzeren hek. Boerenwoning van één bouwlaag onder overkragend zadeldak. Oude dwarsschuur onder overkragend zadeldak met centrale in het dak hoger opgetrokken doorrit.


ID: 33382 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Berkenstraat 3 (Aalter)
Gerenoveerde 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen op met gras begroeid en omhaagd erf. Ten noorden, woonhuis van acht traveeën onder zadeldak; binnenin jaartal 1873 op balk.


ID: 34571 | Bouwkundig element

Biesemhof

Biesemgoedstraat 33 (Aalter)
Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 18de eeuw. Ten zuiden, aan vroegere walgracht met knotwilgen, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak met rechthoekige inrijpoort, later vergroot. Ten noorden, achter het woonhuis, bakstenen bakhuis met muurvlechtingen in de puntgeveltjes.


ID: 33384 | Bouwkundig element

Hoeve Hof van Wessegem

Blauwgoedstraat 1 (Aalter)
Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen met sporen van vroegere omgrachting, met woonhuis met zeer oude kern, nieuwe stallen, 19de-eeuwse schuur en 19de-eeuwse stal rond het verhard erf.


ID: 34877 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bollestraat 4 (Aalter)
Hoeve op met gras begroeid erf met meidoornhaag. Dwarsschuur van acht traveeën met twee gekoppelde rondboogvormige doorritten van wagenhuis en een rechthoekige inrijpoort van schuur, afgedekt met zadeldak; cementtegel met jaartal 1874 in straatgeveltop. Ten westen, bakhuisje.


ID: 34882 | Bouwkundig element

Dreefhoeve

Bosstraat 33 (Aalter)
In straatbocht gelegen hoeve met losse bestanddelen. Ten zuiden, boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; jaartal 1897 op linker zijgevel. Ten westen, oudere dwarsschuur met witgekalkte gevels op gepikte plint onder zadeldak.


ID: 34889 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Breemeersen 34 (Aalter)
In veld gelegen hoeve met losse bestanddelen; voornamelijk uit de 19de eeuw, op plaats van een oudere hoeve.