9580 resultaten


ID: 34905 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Heirstraat 63 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd op begraasd erf; een groen-witgeschilderd ijzeren hek tussen bakstenen pijlers en een gekasseide oprit leidt naar het huis, van de straat gescheiden door gracht en hulsthaag.


ID: 34906 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Heirstraat 67 (Aalter)
In een zijstraat, boerenhuis met oude kern minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw; zeven (?) traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).


ID: 33349 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 136 (Aalter)
Hoeve op omhaagd, begraasd erf met boomgaard en ijzeren toegangshek aan vierkante gewitte pijlers met dekplaat en rechts nis met heiligenbeeldje. Gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldakmet oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.


ID: 33342 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 33 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen met 19de-eeuws boerenhuis van zes + twee traveeën onder verspringend zadeldak en imposante bakstenen dwarsschuur en stallen van 1849.


ID: 33344 | Bouwkundig element

Schuur en stallen uit de 18de eeuw

Hoekestraat 47 (Aalter)
Bakstenen gebouw met schuur en stallen van een oorspronkelijk 18de-eeuwse hoeve.


ID: 33345 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 48 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten noorden en nieuwe schuur ten zuiden op een met gras begroeid erf.


ID: 34613 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hooggoed 5 (Aalter)
19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen. Ten noorden, eenvoudig bakstenen boerenhuis met zes rechthoekige vensters met witte persiennes en rechthoekige deur.


ID: 34616 | Bouwkundig element

Hoeve Jacquemijnsstede

Houtem 12 (Aalter)
Omgrachte hoeve in de straatbocht. Links van rood-witgeschilderde ijzeren hek, kapelletje opgericht ter vervanging van een ouder kapelletje tegenover het hek, in 1874 en gecementeerd in 1938. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de 19de eeuw. Verder, grote dwarsschuur met in het zadeldak verhoogde inrijpoort en bakstenen stallen onder zadeldaken.


ID: 34615 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Houtem zonder nummer (Aalter)
Eenvoudig, voormalig boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 19de eeuw. Verbouwde bakstenen dwarsschuur erachter.


ID: 34810 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hulsdonkstraat 1 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen op omgracht erf. Merkwaardige bakstenen pijlers met ijzeren hek en geflankeerd door linden. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Op noordhoek van erf, dienstgebouwtje, misschien met kern van vroegere woning. Ten zuidwesten, tegenover het ingangshek, ruime dwarsschuur onder zadeldak.