1002 resultaten


ID: 34843 | Bouwkundig element

Hoeve Spildoorn

Spildoorn 4 (Aalter)
Gebouwd als onderdeel van het "Groot Fort Sint-Filips", misschien oorspronkelijk een soort kazerne of woning voor de troepen naast het fort, gelegen op gronden van Joos Patheet. Dit fort maakte deel uit van de versterkingen op de zuidelijke oever van de Brugse Vaart, hier uitgegraven in de bedding van de vroegere Durme in de jaren 1613-1623.


ID: 16040 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Beverenstraat 104 (Alveringem)
Hoevetje met voorgelegen moestuin; achterliggend erf. Ten zuiden, met bomen afgezoomde rest van oorspronkelijke omwalling.


ID: 16456 | Bouwkundig element

Hoeve Hofstede Inghels

Beverenstraat 19 (Alveringem)
Merkwaardige, doch vervallen en leegstaande hoeve uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw; U-vormige opstelling van de hoevegebouwen met bakstenen stoep rondom begraasd erf met resten van vroegere omwalling ten noordwesten en noordoosten. Inplanting tussen huizenrij op noordelijke straatzijde.


ID: 16463 | Bouwkundig element

Hoeve Molenhuis

Beverenstraat 70 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve, tevens molenaarshuis. Losse, lage bestanddelen onder zadeldaken rondom onverhard erf met moestuin voor het boerenhuis; bakstenen stoepen. Ten zuidwesten, rest van omwalling. Inplanting aan straat en ten zuiden van zogenaamd "Stalijzermolen".


ID: 16037 | Bouwkundig element

Hoeve Het fort

Beverenstraat 91 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve uit de 19de eeuw. Losse, vierkante opstelling van de hoevegebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom deels verhard erf. Ten oosten, rest van omwalling. Ten zuidoosten, onverharde erfoprit met rechts zichtbepalende dwarsschuur net buiten thans gedempte omwalling.


ID: 16113 | Bouwkundig element

Hoeve De Burg

Burgdreef 2 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, L-vormige opstelling van gebouwen rondom grotendeels begraasd erf met vaalt; woonhuis op terp; oprit gemarkeerd door vierkante, bakstenen hekpijlers op sokkel.


ID: 16114 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Burgdreef 4 (Alveringem)
Midden weilanden gelegen hoeve met losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom onverhard erf, in het zuiden begrensd door rest van oorspronkelijke omwalling. Oudere nederzetting met talrijke wijzigingen.


ID: 15809 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Burgmolenstraat 22 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde (zie rest van wal ten westen) hoeve met losse bestanddelen, zonder specifiek erf; boerenhuis op kleine terp.


ID: 15810 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Burgmolenstraat 23 (Alveringem)
Nog deels omwalde hoeve met losse bestanddelen, nagenoeg U-vormig gegroepeerd rondom een deels gekaseid, deels met bakstenen paden verhard erf, bereikbaar via een met knotwilgen afgezoomde oprit. Boerenhuis op terp, voorafgegaan door bloemen- en moestuin; oostelijk ervan gelegen vaalt, afgezet met twijgen.


ID: 15958 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Clepstraat 1 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen; rest van wal ten westen. Boerenhuis en gelijklopend stalgebouw, respectievelijk als noordelijke en zuidelijke begrenzing van onverhard erf, bereikbaar via onverharde oprit.