1002 resultaten


ID: 15959 | Bouwkundig element

Hoeve Drie Poortenhof

Clepstraat 3 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen, midden weilanden; oorspronkelijk omwald boeren- en bakhuis (zie rest van wal ten noorden en ten westen van het woonhuis), ten westen van een geasfalteerd erf; begraasd neerhof, met dwarsschuur en stalgebouw, ten noorden van laatst genoemde; erfoprit links gemarkeerd door kapelletje.


ID: 15960 | Bouwkundig element

Hoeve Noordhof

Clepstraat 5 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve (rest van wal ten zuiden) met boerenhuis op terp, evenwijdig aan straat, ertussen liggende moestuin.


ID: 15961 | Bouwkundig element

Hoeve Colaertshille

Colaertshillestraat 2 (Alveringem)
Groots 19de-eeuws hoevecomplex waarvan de naam verwijst naar een voormalige hoeve (gehucht?) alwaar in 1578 de eerste gewapende bijeenkomst van de protestanten in Veurne-Ambacht plaats vond. Heden, grotendeels omwalde hoeve (zie rest van wal ten zuidwesten en noordwesten) met losse opstelling van de gebouwen rondom een deels begraasd, deels verhard erf met vaalt; ingeplant midden weiden.


ID: 15962 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Colaertshillestraat 3 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve (zie rest van omwalling ten oosten van het hof) met losse, willekeurige opstelling van voornamelijk nieuwe gebouwen rondom een gebetonneerd erf. Kleine palmhaag ten oosten van laatst genoemde.


ID: 16118 | Bouwkundig element

Dolfijnhoeve

Dolfijnstraat 1 (Alveringem)
Thans hoeve met boerenhuis op terp, aanleunende stallingen en losstaande schuur en nutsgebouwen, gelegen in elkaars verlengde; geen specifiek erf. Rest van oorspronkelijke omwalling ten zuiden. Moestuin voor het huis.


ID: 15824 | Bouwkundig element

Toegangspoort

Dorp zonder nummer (Alveringem)
Vermoedelijk 17de-eeuwse toegangspoort, enig overblijfsel van voormalige pastorie, de wal rondom laatst genoemde overbruggend, gelegen op het einde van steegje leidend van Dorp naar nieuwe pastorie.


ID: 15935 | Bouwkundig element

Hoeve De Warande

Elzendammestraat 11 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve volgens resten van omwalling ten oosten en ten westen van het boerenhuis; losse bestanddelen rondom grotendeels verhard erf met centraal, nieuw stalgebouw.


ID: 15936 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Elzendammestraat 13 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve, zie rest van door middel van wilgen afgezoomde omwalling vlak achter het boerenhuis (nok parallel aan de straat); losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard erf met vaalt.


ID: 16129 | Bouwkundig element

Hoeve Eversam

Eversamstraat 10 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde (zie rest van wal ten oosten) hoeve, zogenaamd "Eversam", met losse bestanddelen, waarvan de naam verwijst naar voormalige hofstede, eens deel uitmakend van de ten noorden ervan gesitueerde historische abdij van Eversam, aldaar gesticht in 1091 door Walbertus, kanunnik van Kassel.


ID: 16128 | Bouwkundig element

Hoeve Kleen Eversam

Eversamstraat 9 (Alveringem)
Meerledige hoeve midden weilanden; interessant boerenhuis op lage terp, deels omwald ten zuidoosten; bereikbaar via onverharde oprit. Kleine moestuin voor erfzijdegevel (ten zuiden). Storende 20ste-eeuwse loods ten noordwesten.