34 resultaten


ID: 10733 | Bouwkundig element

Brugwachtershuisje bij Asiabrug

Asiabrug 31 (Antwerpen)
Brugwachtershuisje uit eerste kwart van de 20ste eeuw. De elektrische bediening der gemoderniseerde brugbeweging gebeurt vanuit het prefabhokje van 1974, zoals aan de Kempischebrug.


ID: 10719 | Bouwkundig element

Brugwachtershuisje bij Londenbrug

Kattendijkdok 23 (Antwerpen)
Brugwachtershuisje van 1979 op oostelijke kaai, met moderne vormgeving en ergonomische inrichting.


ID: 10722 | Bouwkundig element

Sluiswachtershuisjes bij de Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer, Sasdok-Noordkaai 18 (Antwerpen)
Sluiswachtershuisjes aan noord- en zuidzijde van de kaai, van 1909. Twee rechthoekige gebouwtjes van vier en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend afgeknot schilddak met dakkapelletjes.


ID: 10713 | Bouwkundig element

Bedieningshuis Nassaubrug

Nassaubrug zonder nummer (Antwerpen)
Bedieningshuis aan zuidzijde Nassaubrug in art-nouveaustijl van 1902; in onbruik sinds eind 1974.


ID: 10752 | Bouwkundig element

Sluismeesterswoning bij de Royerssluis

Royerssluis zonder nummer (Antwerpen)
Vrijstaand rechthoekig gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1908.


ID: 10738 | Bouwkundig element

Siberiabruggen

Siberiabruggen zonder nummer (Antwerpen)
De Siberiabruggen werden gebouwd tussen 1938 en 1943 als basculebruggen, type Strauss met aangebouwd brugwachtershuis tussen Kattendijkdok en Amerikadok. De zuidelijke brug werd gesloopt in 1990.


ID: 10710 | Bouwkundig element

Bedieningshuis Bonapartesluis

Tavernierkaai 1 (Antwerpen)
Voormalig bedieningshuis op zuidkaai van het gedempte benedenhoofd der Bonapartesluis aan de Tavernierkaai, opgetrokken in 1863 en in 1909 vergroot.


ID: 44976 | Bouwkundig element

Sasmeesterswoningen

Wenduinse Steenweg 2-4 (Blankenberge)
Drie voormalige woningen voor sasmeesters, gebouwd in de jaren 1860-1870 (als dusdanig reeds aangegeven op de mutatieschets van 1873) als één groot gebouw in neoclassicistische stijl.


ID: 302865 | Bouwkundig geheel

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van België van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


ID: 54436 | Bouwkundig element

Sluiswachterswoning in eclectische stijl

Prinses Elisabethlaan 12-13, 14 (Bredene)
Samenstel uit het laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk voormalige sluiswachterswoningen.