35 resultaten


ID: 10733 | Bouwkundig element

Brugwachtershuisje bij Asiabrug

Asiabrug 31 (Antwerpen)
Brugwachtershuisje opgetrokken door de Technische Dienst van het Havenbedrijf, naar een ontwerp door de architect G. Daelman uit 1960.


ID: 10719 | Bouwkundig element

Brugwachtershuisje bij Londenbrug

Kattendijkdok 23 (Antwerpen)
Brugwachtershuisje van 1979 op oostelijke kaai, met moderne vormgeving en ergonomische inrichting.


ID: 10722 | Bouwkundig element

Sluiswachtershuisjes bij de Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer, Sasdok-Noordkaai 18 (Antwerpen)
Sluiswachtershuisjes aan noord- en zuidzijde van de kaai, van 1909. Twee rechthoekige gebouwtjes van vier en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend afgeknot schilddak met dakkapelletjes.


ID: 10713 | Bouwkundig element

Bedieningshuis Nassaubrug

Nassaubrug zonder nummer (Antwerpen)
Bedieningshuis van de Nassaubrug, ingeplant ten oosten van het zuidelijk bruggenhoofd. Het paviljoen in art-nouveaustijl is gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp uit 1902 van ingenieur Frans De Winter, hoofd van de Dienst Haveninrichtingen.


ID: 10752 | Bouwkundig element

Sluismeesterswoning bij de Royerssluis

Royerssluis zonder nummer (Antwerpen)
Sluismeesterwoning van de Royerssluis, bijgenaamd "Het Kasteeltje", ingeplant ten zuiden van de Royersbrug, aan de zuidkade van de buitengeul. Vrijstaand gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1908, datzelfde jaar opgetrokken door de aannemer Fréderic Masson.


ID: 10738 | Bouwkundig element

Siberiabruggen

Siberiabruggen zonder nummer (Antwerpen)
De Siberiabruggen werden gebouwd tussen 1938 en 1943 als basculebruggen, type Strauss met aangebouwd brugwachtershuis tussen Kattendijkdok en Amerikadok. De zuidelijke brug werd gesloopt in 1990.


ID: 10710 | Bouwkundig element

Bedieningshuis Bonapartesluis

Tavernierkaai 1 (Antwerpen)
Voormalig bedieningshuis op zuidkaai van het gedempte benedenhoofd der Bonapartesluis aan de Tavernierkaai, opgetrokken in 1863 en in 1909 vergroot.


ID: 44976 | Bouwkundig element

Sasmeesterswoningen

Wenduinse Steenweg 2-4 (Blankenberge)
Drie voormalige woningen voor sasmeesters, gebouwd in de jaren 1860-1870 (als dusdanig reeds aangegeven op de mutatieschets van 1873) als één groot gebouw in neoclassicistische stijl.


ID: 302865 | Bouwkundig geheel

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van België van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


ID: 54436 | Bouwkundig element

Sluiswachterswoning in eclectische stijl

Prinses Elisabethlaan 12-13, 14 (Bredene)
Samenstel uit het laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk voormalige sluiswachterswoningen.