148 resultaten


ID: 135206 | Landschappelijk geheel

Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.


ID: 397 | Bouwkundig element

Sashuis

Roland Monteynestraat 10 (Aalst)
Het sashuis dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw, is het enige overblijfsel van het 'Sas van Wieze' en was lange tijd in gebruik als afspanning.


ID: 135184 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Poekebeek met kasteeldomein van Poeke

Lotenhulle, Poeke (Aalter), Ruiselede (Ruiselede)
Deze ankerplaats omvat het kasteeldomein van Poeke met een deel van de Poekebeekvallei stroomopwaarts en stroomafwaarts daarvan. Ook een deel van het dorp Poeke behoort tot de ankerplaats. Het kasteeldomein bewaart kenmerken van een 18de-eeuws geometrisch park met stervormig drevenpatroon alsook 19de-eeuwse aanpassingen met landschappelijke vormgeving. Bij het domein sluiten voormalige pachthoeven aan, met bijhorende koutergebieden. De beekvalleien zijn kleinschaliger met kleine beekdalbosjes en knotbomenrijen.


ID: 41431 | Bouwkundig element

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
Voormalige waterpoort, sluis en molen op de Demer, toebehorend aan de hertog.


ID: 200149 | Bouwkundig element

Watermolen te Schoonhoven

Diestsesteenweg 12 (Aarschot)
De watermolen, gelegen op de Grote Motte wordt reeds vermeld in 1596. Het huidig gebouw dateert van de 17de eeuw, met dak uit de 19de eeuw. Niet meer in bedrijf sedert de jaren 1950.


ID: 200120 | Bouwkundig element

Sluisje op de Grote Laak

Grote Laakweg zonder nummer (Aarschot)
Betreft een enig overgebleven exemplaar van een kleine sluis die reeds vóór 1550 functioneerde.


ID: 306676 | Landschappelijk element

Antitankgracht tussen fort Stabroek en fort Oelegem

Antwerpen, Brasschaat, Brecht, Kapellen, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek (Antwerpen)
De antitankgracht is een 33 km lange verdedigingsgracht ten noordoosten van Antwerpen, tussen de Schelde en het Albertkanaal. De gracht is tussen 1938-1940 aangelegd als onderdeel van de vesting Antwerpen.


ID: 10709 | Bouwkundig element

Bonapartesluis

Bonapartedok zonder nummer (Antwerpen)
Voormalig benedenhoofd der Bonapartesluis van 1811. Het Bonapartedok was eigenlijk een ruime saskom, begrensd door de vloeddeuren en, veiligheidshalve, hier twee paar ebdeuren van het benedenhoofd en gelijkaardige deuren van het bovenhoofd.


ID: 10711 | Bouwkundig element

Bovenhoofd Bonapartesluis

Bonapartedok zonder nummer (Antwerpen)
Diende om het water van het erachter gelegen Willemdok en vanaf 1869 der overige dokken tegen te houden, wanneer de verbinding tussen het Bonapartedok en de getijdenrivier Schelde openstond voor de scheepvaart.


ID: 211474 | Bouwkundig element

Zuidersluis

Cockerillkaai zonder nummer (Antwerpen)
Op de Cockerillkaai, ter hoogte van het Hof van Beroep, is het belangrijkste en meest herkenbare relict van de Zuiderdokken bewaard, namelijk de voorhaven van de gedempte Zuidersluis.