153 resultaten


ID: 10721 | Bouwkundig element

Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer (Antwerpen)
Kattendijksluis in 1858-59 gebouwd als tijsluis, in 1907 omgevormd tot halftijsluis. De vijf paar puntdeuren werden tot 1974 bewogen door kettingen en kaapstanders.


ID: 10723 | Bouwkundig element

Sluismeestershuis bij Kattendijksluis

Kattendijksluis zonder nummer (Antwerpen)
Sluismeestershuis aan noordkaai van Kattendijkdok: vrijstaand huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met nokversiering; neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1884.


ID: 10748 | Bouwkundig element

Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug

Lefebvrebrug zonder nummer, Royersbrug zonder nummer, Royerssluis zonder nummer (Antwerpen)
Royerssluis aangelegd in 1904-07 in de Scheldebocht te Oosterweel, nagenoeg in de monding van de Vossenschijn, een daartoe verlegde en ingebuisde zijrivier van de Schelde die uitmondde in de toegangsgeul op 70 meter ten westen van de sasingang .


ID: 10750 | Bouwkundig element

Sluiswachtershuis bij Royerssluis

Royerssluis zonder nummer (Antwerpen)
Sluiswachtershuis uit 1910 aan het benedenhoofd: art-nouveaugetint rechthoekig gebouwtje van vijf en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak met dakkapellen.


ID: 10762 | Bouwkundig element

Van Cauwelaertsluis en Boudewijnsluis

Van Cauwelaertsluis zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)
Van Cauwelaertsluis van 1928 en Boudewijnsluis van 1955, beide met twee paar sluisdeuren in de vorm van berijdbare stalen kisten dwars op de aslijn van de sluis, vanuit een uitsparing in de kaaimuur.


ID: 11391 | Bouwkundig element

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.


ID: 300029 | Landschappelijk element

Kasteeldomein Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Het kasteeldomein van het Hof van Veltwijck bestaat uit een gebouwencomplex in traditionele bak- en zandsteenstijl, gelegen binnen een rechthoekig omgracht landschapspark (binnenpark), en een buitenpark met gekasseide lindedreef.


ID: 10771 | Bouwkundig element

Zandvlietsluis en Berendrechtsluis

Zandvlietsluis zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)
Zandvlietsluis van 1967 en Berendrechtsluis van 1989. Oliehydraulische klapbruggen: Zandvlietbrug van 1967 en Frederik Hendrikbrug van 1984, Berendrechtbrug van 1985 en Oudendijkbrug van 1987.


ID: 81411 | Bouwkundig element

Kasteel Hemsrode

Hemsrode 3 (Anzegem)
Volledig omwalde en deels ommuurde site, bestaande uit kasteel (voormalig koetshuis), en bijgebouwen en buiten de omwalling gelegen hoeve . Vierkante omwalling met twee uitlopers naar het zuiden en één bredere naar het noordwesten.


ID: 79044 | Bouwkundig element

Pomphuis van het kanaal Bossuit-Kortijk

Doorniksesteenweg 402 (Avelgem)
Voormalig pomphuis van het kanaal Kortrijk-Bossuit, thans in gebruik als taverne, centrum voor riviertoerisme en V.V.V.-ontmoetingscentrum. Kanaal, met de hand gegraven vanaf 1857. Waterweg, hoger gelegen dan Leie en Schelde, hoogteverschil overbrugd door elf sluizen, een souterrain (ondergrondse tunnel) en een pompstation, dat het nodige water voor het kanaal uit