153 resultaten


ID: 200275 | Bouwkundig element

Dubbele schutsluis

Sas zonder nummer (Boortmeerbeek)
Voorbeeld van een goed bewaarde 18de-eeuwse schutsluis, één van de vijf schutsluizen die deel uitmaken van de uitrusting van het kanaal Leuven-Dijle.


ID: 135355 | Landschappelijk geheel

Landschap van de Oude Schelde tussen Bornem en Weert

Bornem, Weert (Bornem)
De ankerplaats omvat een zo goed als ongeschonden, 13de-eeuws, grotendeels gesloten, Scheldelandschap dat doorkruist wordt door oude dijken en wegstructuren. Centraal loopt van noord naar zuid de Oude Schelde, met nog goed bewaarde mechanische sluis, als dominant structurerend element. Langs de zuidgrens van deze oude Scheldearm ligt het neogotische kasteel van Marnix van St.-Aldegonde met bijhorend gaaf, hoofdzakelijk bebost, domein met eendenkooi en gekenmerkt wordt door een rastervormig dreven- en afwateringspatroon. Ten noorden van de Oude Schelde is het landschap meer open en heeft men een afwisseling van weilanden en populieraanplanten, gekenmerkt door talrijke vijvers. Typisch in de ankerplaats is de verspreide kleinschalige bebouwing uit tweede helft 19de en begin 20ste eeuw.


ID: 2052 | Bouwkundig element

Havesdonckhoeve

Nattenhaasdonk 13 (Bornem)
Hoeve, naar verluidt opklimmend tot de 18de eeuw, doch fel aangepast in de loop van 19de en 20ste eeuw, die in 1979 werd ingericht als museum voor oud landbouwalaam en volkshuisraad van Klein-Brabant.


ID: 302865 | Bouwkundig geheel

Verbindingsarm tussen Schelde en Oude Schelde

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van België van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


ID: 214097 | Bouwkundig element

Sas van Bornem

Sas zonder nummer (Bornem)
De in ons land oudst bewaarde mechanische sluis van 1589-1592, met drievoudige functie: het versluizen van schepen, de waterscheiding en de afwatering.


ID: 213917 | Bouwkundig element

Sluizencomplex Sas-Slijkens

Prinses Elisabethlaan zonder nummer (Bredene)
Daterend uit 1754-1758, speelde tot 1902-1903 een belangrijke rol in de scheepvaart op Oostende en in het afwateringssysteem van het hinterland; tijdens het interbellum voor de scheepvaart afgesloten, ontmanteld en voorzien van nieuwe ophaalwerken.


ID: 300500 | Landschappelijk geheel

Damse Vaart met omgevende polders, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist)
Deze ankerplaats omvat het typische vlakke landschap van de Zwinpolders, doorsneden door dijken en kanalen, die in vele gevallen geaccentueerd worden door bomenrijen. In dit polderlandschap liggen ook meerdere kreekrestanten. De Stadwallen rond Damme, het Fort van Beieren en enkele andere sites, vormen restanten van gebastioneerde vestingen.


ID: 79899 | Bouwkundig element

Twee sluiswachterswoningen

Kapitein Fryattstraat 1-3 (Brugge)
Kapitein Fryattstraat nrs. 1 en 3. Twee soortgelijke sluiswachterswoningen op de oevers van de Visartsluis, aan straatzijde voorzien van lage, bakstenen muur met buishekkenpoortje. Vrijstaande villa’s van 1931 in cottagestijl cf. onregelmatig grondplan, gemansardeerde zadeldaken met sterk overkragende kroonlijsten en veelvuldige onderbrekingen door dakvensters. Bij nr. 1: bewaard houtwerk


ID: 79904 | Bouwkundig element

Pierre Vandammesluis

Kustlaan zonder nummer (Brugge)
Kustlaan z.nr. Pierre Vandammesluis. Verbindingssluis tussen de tijgebonden Voorhaven en de niet-tijgebonden Achterhaven. Gebouwd tussen 1972 en 1985 ter vervanging van de te klein geworden Visartsluis (cf. Kustlaan z.nr.). De sluisnaam impliceert een hulde aan voormalig burgemeester Pierre Vandamme (1895-1983), die reeds van jongsaf aan een grote voorvechter was van de haven. Van 1950 tot


ID: 79909 | Bouwkundig element

Visartsluis

Kustlaan zonder nummer (Brugge)
Kustlaan z.nr. Visartsluis. Eerste zeesluis gebouwd bij de aanleg van de haven van Zeebrugge. De later toegekende benaming is een hulde aan burgemeester Visart de Bocarmé (1835-1924), die samen met baron de Maere aan de basis lag van het ontwerp voor Brugge-Zeehaven. Met de aanleg van de sluis wordt begonnen circa 1896. Begin maart 1904 vaart het eerste schip door de zeesluis.In de loop va