153 resultaten


ID: 79819 | Bouwkundig element

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische site bestaande uit een kapel aan de toegangsdreef, een toegangsgebouw, een hoeve en een voormalige abdijschuur. Opgenomen in een beschermd landschap vastgelegd bij K.B. 23/09/1981.


ID: 82242 | Bouwkundig element

Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)
Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.


ID: 82243 | Bouwkundig element

Sashuis

Wijngaardplein 14 (Brugge)
Gebouwd boven de sluis. Zeldzaam voorbeeld van stuw- en afsluitwerk voorzien van drie stuwgaten, waarvan één dichtgemetseld (links), één voorzien van ijzeren afsluitplaat (rechts) en centraal afgesloten door een houten deur met natuurstenen middenstijl. Vrijstaand pand, eertijds gebouwd in 1519 naar aanleiding van herbouw van het sluizencomplex met het oog op waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de binnenreien.


ID: 79973 | Bouwkundig element

Sas van Zwankendamme

Wulfsberge zonder nummer (Brugge)
Wulfsberge z.nr. Sas van Zwankendamme, over het Lisseweegs Vaartje. Het Vaartje werd circa 1200 (?) aangelegd vanuit de Ieperleet (de huidige Oostendse Vaart) en stroomde noordwaarts tot het hier door de Zwankendam werd gestopt. Het speelde een rol bij de afwatering van Brugge maar was ook economisch een belangrijke verbinding met Brugge, m.n. voor het vervoer van zware lasten en personen.


ID: 78714 | Bouwkundig element

Sas (of sluis) van de Lieve

Ketelstraat zonder nummer (Damme)
* Ketelstraat z.nr. Sas (of sluis) van de Lieve, één van de materiële getuigen van diverse waterwerken te Damme uit de periode kort na 1616 (cf. *kazemat, Haringmarkt en *sluis van het Zwin, Rabattestraat). Beschermd als monument bij M.B. van 17/10/1997. Tevens opgenomen in het stadsgezicht beschermd bij M


ID: 78734 | Bouwkundig element

Sluis van het Zwin

Rabattestraat zonder nummer (Damme)
Sluis van het Zwin, ook gekend als de zogenamade "Sleckeput", één van de materiële getuigen van diverse waterwerken te Damme uit de periode na 1616, hoewel door sommige bronnen ouder gedateerd (zie kazemat, Haringmarkt en sas van de Lieve, Ketelstraat). Beschermd als monument bij M.B. van 17/10/1997. Tevens opgenomen in het beschermde stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


ID: 78763 | Bouwkundig element

Voormalige sluiswachterwoning bij de Zwarte Sluis

Roden-Ossestraat 4 (Damme)
Roden-Ossestraat nr. 3. Voormalige sluiswachterwoning bij de Zwarte Sluis, opklimmend tot de 17de eeuw. Eerste weergave en vermelding als "sluys huys" op een kaart van ca.1664, waarbij het huis wordt afgebeeld als bestaande uit twee aansluitende onderdelen, wellicht woonhuis en stal. Iconografisch materiaal uit de 18de en 19de eeuw geeft dezelfde samenstelling en situering


ID: 78762 | Bouwkundig element

Brug over de Hoekevaart

Roden-Ossestraat zonder nummer (Damme)
Roden-Ossestraat z.nr. Brug over de Hoekevaart. Boogbrug in geel baksteenmetselwerk, met sluitstenen die "HS 1871" vermelden. Deze brug is te situeren boven de ondergrondse resten van de Zwarte Sluis, die in 1617 is aangelegd ter vervanging van de meer zuidwaarts gelegen Hoekesluis, vlakbij het Fort Sint-Frederik van 1604.


ID: 78919 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve Sashoeve

Versevaartdijk 1 (Damme)
Versevaartdijk nr. 1/ Koolkerkesteenweg. Z.g. "<italic>Sashoeve</italic>", 18de-eeuws hoeve van het langgeveltype gelegen in de kern van het gehucht Pereboom. Genoemd naar de sas van de voormalige Verse Vaart die zich onder het huis bevindt. Breedhuis, witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met dijk). Boerenhuis van zes traveeën + stal + schuurtje


ID: 78788 | Bouwkundig element

Sluis De Blauwe Sluis

Zeedijk zonder nummer (Damme)
De Blauwe Sluis dateert van 1746 en ligt onder de Zeedijk bij de kreek 'het Lapscheurse Gat', op de grens met Nederland.