79 resultaten


ID: 280 | Bouwkundig element

Spinnerij Filature du Canal

Vaartstraat 8 (Aalst)
Voormalige spinnerij, te situeren in het eerste kwart van de 20ste eeuw, waarvan het hoogste deel gekenmerkt wordt door enorme vensters tussen smalle penanten en borstweringen, afgestemd op maximale verlichting van het productieproces.


ID: 75477 | Bouwkundig element

Academie voor Schone Kunsten

Deroissart 5 (Arendonk)
Academie voor Schone Kunsten, ondergebracht in de vroegere stoomwolspinnerij J.B. Stercken-de Smackers van 1871.


ID: 79104 | Bouwkundig element

Spinnerij Leurent

Doorniksesteenweg 151-153, 151A-C, Huttegemstraat 1 (Avelgem)
Voormalige spinnerij "Leurent" (Arlitex) of in de volksmond "De groote fabrieke"; waarvan hoofdgebouw, opslagplaats, koelvijver, schoorsteen, brandstofpomp en spoorlijn beschermd zijn als monument bij M.B. van 8/12/2000, onmiddellijke omgeving, directeurs- en conciërgewoning en kantoorgebouw beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 8/12/2000.


ID: 303282 | Bouwkundig element

Fabriek Scheppers

Albert Denystraat 2, Blijkveld zonder nummer, Emiel Debusscherstraat zonder nummer, Kapellerond 31 (Beersel)
De gebouwen van de textielfabriek Scheppers domineerden het dorpsleven van Lot vanaf het midden van de 19de eeuw tot het derde kwart van de 20ste eeuw. Nu nog getuigen ze op een beeldbepalende en overtuigende manier van de industriële geschiedenis van het dorp.


ID: 84665 | Bouwkundig element

Bedrijfsgebouw van de spinnerij

Dorp 1B, 3A, zonder nummer, zonder nummer (Berlare)
Voormalig gebouw van de spinnerij en touwslagerij van de gebroeders Janssens, thans appartementen. Overblijfsel van het grote familiebedrijf ook gekend als Janssens' fabriek, gesticht door Juliaan, Benoit en Amelie Janssens bij de molen aan de Bauteneirswegel.


ID: 84666 | Bouwkundig element

Kantoor  van de jutefabriek Janssens

Dorp 5A (Berlare)
Overblijfsel van het kantoorgebouw van de voormalige spinnerij en touwslagerij Janssens. Teruggaand op een vroegere woning in de zes rechter traveeën van een langer gebouw uit de periode 1914-1917 (volgens het kadasterarchief en archieffoto's).


ID: 83279 | Bouwkundig element

Rasphuis of spinhuis

Hooistraat 27 (Brugge)
Voormalig rasphuis of spinhuis tot circa 1722. Daarna opeenvolgende functies. Tot 1862 kazerne. Tot 1885 magazijnen voor bouwmaterialen.


ID: 77136 | Bouwkundig element

Spinnerijzaal

Nijverheidsstraat 7 (Brugge)
Nijverheidsstraat nr. 7. Voormalig spinnerijzaal van 1919 horende bij een nu verdwenen katoenspinnerij, heden in gebruik als handelszaak. De bankier Felix Dujardin koopt in 1846, net buiten de stadsgracht een strook tuingrond aan om er een katoenspinnerij op te richten. Met dit initiatief wenst hij vermoedelijk de zorgwekkende economische toestand van de stad Brugge wat aan te zwengelen. H


ID: 48107 | Bouwkundig element

Herenhuis bij katoenspinnerij van Josse Philips-Glazer

Brusselsestraat 97 (Dendermonde)
Thans ingericht als schoolgebouw van het Koninklijk Technisch Atheneum. Gebouwd in 1835 door katoenfabrikant Josse Philips-Glazer (1777-1871), fabrikant van goedkope dekens en dweilen met inslag van katoenafval. Dit dubbelhuis kan beschouwd worden als één van de oudste (deels) bewaarde herenhuizen in de Dendermondse binnenstad.


ID: 53462 | Bouwkundig element

Textielbedrijf Van de Putte - Baudts

Euerardstraat 58A-C, 58F-H (Eeklo)
Restanten van de voormalige wol- en katoenspinnerij "Vennootschap De Putte en Baudts". Dit textielbedrijf werd hier vermoedelijk aan het einde van de 19de eeuw gevestigd (1885 ?), uitgebreid in 1928, en nam de terreinen tussen de Euerardstraat en Dullaert in beslag tot en met Euerardstraat nummer 36.